„Lyderių laikas 3” stažuotė „Mokinių bei tėvų įtraukimas ir įtaka ugdymo procesui, mokinių sėkmei”

Direktorė Asta Gužauskienė 2019-02-26 dalyvavo nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3” stažuotėje „Mokinių bei tėvų įtraukimas ir įtaka ugdymo procesui, mokinių sėkmei” Kretingos r. švietimo įstaigose kartu su Šilutės r. savivaldybės pokyčio projekto komandos nariais. Semtasi patirties apie tarpinstitucinį bendradarbiavimą, mokinių praktinį patyriminį ugdymą, integruotą ugdymą, individualią mokinio pažangą, tėvų įtraukimą mokinių pažangai Kretingos: Marijono Daujoto, Simono Daukanto progimnazijose, Kretingos r.: Kurmaičių pradinėje mokykloje, Darbėnų gimnazijoje.
Stažuotėje kilusiomis mintimis ir idėjomis bus dalinamasi 2019-03-27 mokyklos metodinės tarybos posėdyje.

 
  
Skip to content