Matuojame pažangą? Sveiki atvykę į pažangos siekimo lenktynių startą!

Asta Gužauskienė, Kintų pagrindinės mokyklos direktorė
Ingrida Ežerskienė, vidurinio ugdymo koordinatorė

Kintų pagrindinėje mokykloje ir Šilutės pirmosios gimnazijos Kintų skyriuje 2016 m. rugsėjo 1-ąją dieną apdovanotos 5-10, 3-4 gimnazijos klasės, kurios 2015-2016 m. m. per II-ojo pusmečio laikotarpį pasiekė didžiausios pažangos, t. y. pagerino klasės bendrus rezultatus lyginant su I-uoju pusmečiu:

  1. pažangumo vidurkį;
  2. praleistų pamokų skaičiaus, tenkančio vienam mokiniui, vidurkį;
  3. pastabų skaičiaus, tenkančio vienam mokiniui, vidurkį;
  4. atstovavimų mokyklai skaičiaus, tenkančio vienam mokiniui, vidurkį.

Nepralenkiami mokyklos vardo garsintojai – sportiškiausia 7-oji (buvusi 6) klasė (klasės vadovė Ilona Papievienė, kūno kultūros mokytoja Lina Leikuvienė). Šios klasės kiekvienam mokiniui I-ojo pusmečio metu teko ginti mokyklos vardą net po 4,1 karto. II-ojo pusmečio metu ši klasė planavo pasiekti rezultatą –  5 kartai kiekvienam mokiniui. Bet ši klasė pranoko savo lūkesčius:  pasiektas rezultatas – kiekvienam mokiniui teko net 6 kartus ginti mokyklos vardą. 7-tai klasei atiteko prizas – šeimyninė pica rugsėjo 1 d. Prizą įsteigė įmonės „Kintų duona“ parduotuvė „Kintų smagurinė“ (įmonės vadovas Henrikas Cyrulis).

2015-2016 m. m. pavasarį pagerinti praleistų pamokų skaičiaus, tenkančio vienam mokiniui, vidurkį – itin sunki užduotis. Tai pavyko pasiekti tik vienai klasei – tai 4e (buvusiai 3e) gimnazijos klasei (klasės vadovas Ramūnas Grikšas). Šiai klasei prizas  – kelionė rugsėjo 9 d. į Klaipėdą, į Jūrinės akvakultūros laboratoriją.

Didysis prizas – kelionė rugsėjo 8 d. į Vilnių, į renginį #SWITCH (renginio sumanytojas ir organizatorius Antanas Guoga) atiteko didžiausią pažangą pasiekusiai (didesnę nei patys buvo numatę) net trijose srityse: pažangumo, elgesio, atstovavimo mokyklai, – 10 (buvusiai 9) klasei (klasės vadovas Laimondas Taroza).

Sveikiname!

Sėkmės 2016-2017 m. m. pažangos siekimo lenktynėse!

4e kl
4 e klasė.
7 kl
7 klasė.
10 kl
10 klasė.
Skip to content