Mokėmės kitaip

8 klasės mokiniai fizikos pamokos metu vyko prie Lankupių šliuzo, kur atliko praktinius išmatavimus ir skaičiavimus, realiai pažino nebeveikiantį šliuzą.

Buvo ugdomos mokinių kompetencijos: pažinimo, kūrybiškumo, komunikavimo.

Mokiniai atliko užduotis su dideliu smalsumu, džiaugėsi veiklomis už mokyklos sienų.

Pranciškus Viršilas,

fizikos mokytojas

Skip to content