Mokinių asmeninės pažangos dinamika ir ko pasiekėme dalyvaudami metus su puse projekte “Kokybės krepšelis”

Pasibaigus 2021-2022 m. m. I pusmečiui, rezultatais papildyta kiekvienos klasės kiekvieno mokinio kiekviename dalyke Mokinių asmeninės pažangos dinamika, aptarta su mokiniais, jų tėvais, mokytojais, nusimatytos strategijos pasiekimų gerinimui II pusmečiui.

Kaip matuojama kiekvieno mokinio pažanga galima pamatyti čia (duomenys nuasmeninti)

https://kintumokykla.lt/wp-content/uploads/2022/10/2022.06.17-Individuali-pazanga1.pdf

Plačiau apie tarpinius rezultatus

https://www.facebook.com/watch/?v=774087866957890

Taip pat aptartos sėkmingos pamokos (pagal susitarimą „sėkminga pamoka“ ta, kurioje 100 proc. mokinių klasėje dalyvavo pamokoje, gavo teigiamus įvertinimus).

Apie tai plačiau

https://kintumokykla.lt/wp-content/uploads/2022/01/Savaitines-sekmiu-suvestines.pdf

https://kintumokykla.lt/wp-content/uploads/2022/07/2021-2022-06-17-Savaitines-sekmiu-suvestines.pdf

Teigiami poslinkiai matomi lyginant laikotarpius (kas du mėnesius lyginami mokymosi laikotarpių pasiekimai).

Apie tai plačiau

https://kintumokykla.lt/wp-content/uploads/2022/10/2022.06.17-Laikotarpiu-lyginamosios-suvestines2.pdf

Projekto „Kokybės krepšelis“

įgyvendinimo mokykloje

darbo grupė

Skip to content