Mokinių asmeninės pažangos dinamika ir ko siekiame dalyvaudami projekte „Kokybės krepšelis”

Pasibaigus 2020-2021 m. m. I pusmečiui rezultatais papildyta kiekvienos klasės kiekvieno mokinio kiekviename dalyke Mokinių asmeninės pažangos dinamika, kurią mėnesio laikotarpyje aptars mokiniai su mokytojais, su tėvais, nusimatys strategijas pasiekimų gerinimui kitam pusmečiui.

Dalyvaudami projekte „Kokybės krepšelis” (KK) siekiame po 2 metų:

1) vertindami kiekvieną dieną kiekviename dalyke, teikdami grįžtamąjį ryšį ir turėdami konsultacijas

– bendro dalykų vidurkio 7,48 (buvo 7,38)

– lietuvių ir matematikos mokysis:

   10 proc. mokinių  – aukštesniuoju lygiu (9-10);

   80 proc. mokinių – pagrindiniu lygiu (6-7-8);

– 60 proc. (buvo 40 proc) SUP mokinių gebės mokytis ir stebėti savo pažangą naudodami IT;

– 40 proc. (pradedant projektą buvo 35,3) mokinių pasieks pažangos;

2) naudodami virtualias aplinkas, jų įrankius (mokymui ir vertinimui), organizuodami PSS

– 5 proc. daugiau mokinių pasieks pagrindinį lygį iš matematikos ir lietuvių kalbos rašymo (NMPP, diagnostiniai testai);

– PUPP (diagnostinių testų) pasiekimai iš lietuvių kalbos ir matematikos gerės iki 0,3 proc.;

– 5–8 klasių koncentre 5–6 mokiniai pagerins kalbų (lietuvių, anglų, rusų), 4–5 mokiniai tiksliųjų (matematikos, informacinių technologijų), 4–5 mokiniai gamtos (biologijos, fizikos, chemijos) ir  5–6 mokiniai socialinių (istorijos, geografijos) mokslų pasiekimus 0,3– 0,4 balo.

Projekto „Kokybės krepšelis“

įgyvendinimo mokykloje

darbo grupė

Skip to content