Mokinių mokymosi stiliai 2017-2018 m. m.

Jurgita Tamošiūnienė,
socialinė pedagogė

Lapkričio mėnesį klasių vadovų metodinė grupė atliko tyrimą „Mokinių mokymosi stiliai“ 5-10, 3d, 4f klasėse.

Rezultatai:

  • Tarp mokinių, besimokančių 5-10 bei gimnazijinėse klasėse, dominuoja kinestetinis (judesio) mokymosi stilius. Šis mokymosi stilius būdingas 62 % mokinių.
  • Mažiausiai būdingas 5-12 klasių mokiniams girdimasis mokymosi stilius. Jis yra būdingas tik 17 % mokinių.
  • Regimasis mokymosi stilius būdingas 32 % mokinių.
  • Loginis mokymosi stilius būdingas 21 % mokinių.

Klasė

Mokymosi stiliai

Dalyvavusių mokinių skaičius

Regimasis Girdimasis Kinestetinis

Loginis

5 4 1 5 2 9
6 2 0 9 3 12
7 2 5 7 0 12
8 2 0 5 5 11
9 9 5 5 1 13
10 2 3 10 7 15
3d 4 3 9 1 11
4f 5 1 9 1 12

 

Skip to content