Mokinys mokiniui, klasė klasei: projektas „Pristatau pasauliui save“

Netradicinės lietuvių kalbos ir etikos bei ugdymo karjerai pamokos vyko 6, 7, 8 ir 9 klasėse balandžio pradžioje. Vieni mokiniai mokėsi iš kitų – jaunesni iš vyresniųjų – daug ko.

Lietuvių kalbos projektu „Pristatau pasauliui save“, vykdytu 8 ir 9 klasėse, buvo siekiama naudojantis pasiruošta medžiaga glaustai ir dalykiškai bei kūrybiškai apibūdinti save atsižvelgiant į adresatą. Mokiniai virtualioje mokymosi aplinkoje „Google Workspace for Education“ classroom  dokumente turėjo sukurti paantraštes ir pagal duotą planą tekstukus, juos iliustruoti vaizdais (nuotraukomis iš savo gyvenimo, simboliais ir kt.). Pamokų cikle nuolat konsultavo ne tik mokytoja Nijolė Sodonienė, kilusius neaiškumus padėjo spręsti ir bendraklasiai.

Baigiamosiose projekto pamokose, aktyviai stebint šeštokams, septintokams,  8 ir 9 klasių mokiniai kalbėjo viešai apie save ne tik pasinaudodami pasiruošta medžiaga (ji buvo matoma ekrane), bet ir pasakodami tai, kas daugeliui buvo nežinoma, todėl netikėta. Dažnas parodė simbolinį daiktą, aiškino, kaip su juo susijęs, pvz. šachmatus, minčių užrašus, „mašinytę“, kirmėliuką, šaudyklę, žvejybos reikmenį, piešinių, žadintuvą, ar pademonstravo savo pomėgį. Taip sudomino ir visiems sukūrė linksmą nuotaiką.

Kiekvienas kalbėjusysis atsakė į keletą klausimų ir iš anksto su mokytoja aptartoje lentelėje vertino bendraklasio viešą kalbą.

Etikos mokytojas metodininkas Ramūnas Grikšas ne tik komentavo, davė praktinių patarimų, bet ir žaidė su aštuntoku Simu šachmatų partiją. Ugdymo karjerai mokytoja Ingrida Cyrolies aptarė su mokiniais įsivertinimą ir refleksiją.

Džiugu, kad, ir ruošdami medžiagą, ir klausydamiesi pristatymo, visų klasių mokiniai buvo geranoriški,  draugiškai bendradarbiavo ir mokėsi vieni iš kitų.

Nijolė Sodonienė,

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Skip to content