Mokomosios priešgaisrinės ir civilinės saugos pratybos

2022 m. rugsėjo 6 d. Kintų mokykloje vyko mokomosios priešgaisrinės ir civilinės saugos pratybos „Mokytojų, mokinių ir mokyklos darbuotojų veiksmai kilus ekstremaliai situacijai mokyklos pastate”. Pratybų tikslas – įsitikinti ar mokiniai, mokytojai ir ugdymo aplinkos darbuotojai geba per užsiėmimus įgytas žinias pritaikyti praktiškai.

Pratybose dalyvavo 103 mokiniai, 17 mokytojų ir ugdymo aplinkos darbuotojų.

Trumpai su tykančiais pavojais ir kaip jų išvengti supažindino atvykęs Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Šilutės skyriaus vyriausiasis specialistas Tomas Nausėdas.

Mokiniai noriai apžiūrinėjo atvykusią gaisrinę mašiną, o priešgaisrinės apsaugos darbuotojai supažindino su jos turimu inventoriumi ir galimybėmis. 

Pratybos parodė, kad būtina planuojamus veiksmus ekstremalių situacijų metu išbandyti praktiškai, nes tik tada įgyjami reikalingi įgūdžiai, pamatomi trūkumai ir problemos.

Violeta Kližentienė,

direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,

atsakinga už civilinę saugą

Skip to content