Mokyklų projektinės veiklos aptarimas Vilniuje

2022 m. lapkričio 24 dieną direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Tamošiūnienė kartu su kolegėmis iš Šilutės Pamario progimnazijos, Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos bei Šilutės rajono savivaldybės Viešojo administravimo institucijos specialiste Karolina Bernotiene dalyvavo seminare-viešinimo renginyje „Geroji praktika gerinant mokinių ugdymą ir rezultatus“ (įgyvendinant priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“) Vilniuje. 

Minėtos mokyklos dvejus metus vykdė ES lėšomis finansuojamus projektus, skirtus mokinių skaitymo (Kintų pagrindinės mokyklos dalyvavimas „Veža“ projekte) bei matematiniams pasiekimams gerinti. Jos buvo pakviestos dalyvauti seminare-viešinimo renginyje, kuriame mokyklų atstovai galėjo išsakyti savo pastabas bei pasiūlymus dėl projektų įgyvendinimo, išklausyti Klaipėdos, Varėnos bei Ukmergės rajonų mokyklų sėkmės istorijų vykdant projektus. 

Seminaro dalyviai dalyvavo diskusijose „Su kokiais iššūkiais susidūrėte įgyvendindami projektus ir siekdami tikslų?“, „Kas buvo gerai ir ką reikėtų tęsti?“. Susitikimo pabaigoje užmegztos naujos pažintys, aptartos išmoktos pamokos bei pasidalyta nuomone „Ką daryčiau kitaip?“.

Jurgita Tamošiūnienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Skip to content