Mokytojų diena Kintuose

Mero padėka Nijolei Sodonienei
Šilutės r. Kintų pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei Nijolei Sodonienei, kaip vienai iš šešių geriausių mokytojų Šilutės rajone, Mokytojų dienos renginio metu įteikta Šilutės r. savivaldybės Mero Vytauto Laurinaičio padėka. Padėką ir dovanas įteikė Mero pavaduotojas Sigitas Šeputis.

Pirmą kartą rajone buvo renkamas Šilutės rajono Metų mokytojas. Po vieną pretendentą galėjo siūlyti kiekviena rajono mokykla. Pretendentus pasiūlė šešios mokyklos (penkios iš Šilutės miesto ir viena miestelio (Kintų) mokykla).
Mokykloje pretendentus galėjo siūlyti visi bendruomenės nariai ar grupės, atsižvelgdami į rajoninius Metų mokytojų nuostatus. Buvo pasiūlyti trys kandidatai, tačiau Mokyklos tarybos svarstymui buvo pateikti tik vieno kandidato (Nijolės Sodonienės) dokumentai, atitinkantys rajoniniuose Metų mokytojo nuostatuose keliamus reikalavimus.
Mokyklos tarybos pritarimu bei atsižvelgiant į tradicinių, daugiau nei trys metai vykstančių, mokyklos Metų mokytojo rinkimų apibendrintus rezultatus, nuo Kintų mokyklos pretendente į Šilutės rajono Metų mokytojus pasiūlyta Nijolė Sodonienė, nusiųsti mokytojos trijų metų veiklos dokumentai ir rekomendacija vertinimo komisijai.
Rajono Metų mokytoja, Šilutės r. savivaldybėje sudarytos vertinimo komisijos sprendimu, tapo mokytoja ekspertė iš Šilutės M. Jankaus pagrindinės mokyklos.
Mes džiaugiamės bei didžiuojamės, kad Nijolė Sodonienė atstovavo Kintų mokyklą, kad jos veikla puikiai atitinka rajoninio lygmens Metų mokytojui keliamus reikalavimus.
DĖKOJAME mokytojai Nijolei Sodonienei už veiklą, garsinančią bei viešinančią Kintų mokyklą, vieno iš buvusių mokinių žodžiais:
„Reiktų kito tokio mokytojo labai paieškoti, kaip ji: įtaigi, pozityvi, ramaus būdo, mokanti mokinį įtikinti faktais. Likau labai sužavėtas mokėjimu ne tik puikiai vesti savo pamokas, bet ir mokėjimu taip visus mokyti, taip viską išdėstyti, kad net klasės „pasiutusieji” pasakojimų ramiai klausydavosi. Ir triukšmų tose pamokose nedrįsdavo niekas kelti iš visos klasės.
Mes visi išsiugdėme didžiulę pagarbą. Mes ne tik dalyką išmokom, bet ir išmokom gerbti vieni kitus kaip asmenybes.
Tad, AČIŪ LABAI!“ (Mantas P.)

Švietimo ir kultūros skyriaus padėkos
2021 m. Švietimo ir kultūros skyrius apdovanojo padėkomis po 1-2 mokytojus iš kiekvienos mokyklos rajone. Pretendentus siūlė kiekviena mokykla savo nuožiūra. Iš Kintų mokyklos pasiūlyti du pretendentai, atsižvelgiant į trijų metų „Metų mokytojo“ rinkimų rezultatus.
Mokytojų dienos proga 2021-10-05 pradinio ugdymo mokytojai metodininkei Astai Matvėjėvienei ir fizikos, matematikos mokytojui metodininkui Pranciškui Viršilui įteiktos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjos Dainoros Butvydienės pasirašytos padėkos.
Padėkota už atvirumą naujovėms, metodiškumą, kūrybiškumą ugdymo procese, inovatyvumą, sukuriamus ilgalaikius ryšius su mokiniais ir jų tėvais, bendradarbiavimą, pagalbą kolegoms, įtraukų aktyvumą mokyklos bendruomeniniame gyvenime.
Padėkas įteikė Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas Rūtenis Jankauskas, Kintų mokyklos kuratorius, taip pat padėkodamas visiems mokytojams už aktyvumą metodinėje veikloje, pasidžiaugdamas Kintų mokyklos mokytojų stipriu bendruomeniškumu, lyderyste, pozityvumu.

Mokyklos Metų mokytojas 2021
Tradiciniuose „Metų mokytojo“ rinkimuose labai aktyviai dalyvavo visi mokyklos bendruomenės nariai, siūlydami pretendentus į Metų mokytojus. Smagu tai, kad:
– absoliučiai visi Kintų mokyklos mokytojai „gavo taškų“;
– balsavo absoliučiai visi mokytojai, ugdymo aplinkos darbuotojai;
– savo kandidatus pasiūlė absoliučiai visi IUG, PUG 1-10 klasių Tėvų komitetai ir visos 5-10 klasės.
Pagal apibendrintus rinkimų rezultatus tradiciniai ženkleliai „Metų mokytojas 2021“ įsegti vienuolikai mokytojų: N.Sodonienei, A.Matvėjėvienei, P.Viršilui, L.Tarozai, R.Grikšui, I.Cyrolies, S.Rangienei, L.Bušininkienei, I.Šerkienei, S.Venckienei, J.Tamošiūnienei.
Visus mokytojus su Mokytojų diena pasveikino Kintų seniūnas Antanas Kližentis.

Kas, kaip ir už ką balsavo?
5-10 klasių mokinių nuomone „Metų mokytojas 2021“ TOP 7: R.Grikšas, N.Sodonienė, L.Taroza, P.Viršilas, I.Cyrolies, V.Vilkas, R.Bukavickas (taip pat skiriami taškai dar penkiems mokytojams).
IUG, PUG, 1-10 klasių mokinių tėvų nuomone „Metų mokytojas 2021“ TOP 8: N.Sodonienė, L.Taroza, A,Matvėjėvienė, S.Venckienė, S.Rangienė, P.Viršilas, L.Bušininkienė, I.Papievienė (taip pat skiriami taškai dar septyniems mokytojams).
Ugdymo aplinkos darbuotojų nuomone „Metų mokytojas 2021“ TOP 9: N.Sodonienė, I.Cyrolies, S.Rangienė, P.Viršilas, I.Šerkienė, L.Taroza, L.Bušininkienė, A.Neimantienė, E.Rimkuvienė (taip pat skiriami taškai dar aštuoniems mokytojams).
Mokytojų nuomone Kolegų kolega („Metų mokytojas 2021“) TOP 10: R.Grikšas, L.Taroza, J.Tamošiūnienė, N.Sodonienė, I.Cyrolies, P.Viršilas, A.Matvėjėvienė, L.Bušininkienė, I.Šerkienė, A.Neimantienė (taip pat skiriami taškai dar penkiolikai mokytojų).

SVEIKINAME VISUS MOKYTOJUS!!!

Administracijos informacija

Skip to content