Netradicinė integruota veikla ,,Aš myliu Lietuvą”

Vasario 11 d. priešmokyklinio ugdymo grupėje ,,Boružiukai” vyko netradicinė integruota veikla ,,Aš myliu Lietuvą”, kurią vedė meninio ugdymo mokytoja Laima Bušininkienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Sonata Rangienė.

Veiklos metu mokiniai pagamino Gedimino pilies maketą, dainavo lietuvių liaudies dainas bei dainą apie gimtinę, atliko bandymą ,,Lietuvos vėliavos spalvos”, deklamavo eilėraščius apie tėvynę. Ugdytiniai pasipuošę tautiniais rūbais pakilia nuotaika atliko užduotis.

Integruotos veiklos metu mokiniai ugdėsi pilietiškumo, meninė, komunikavimo, pažinimo kompetencijas.

Sonata Rangienė,

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Skip to content