Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS) Kintų pagrindinėje mokykloje

Kintų pagrindinė mokykla, įgyvendindama Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijas, nuo 2015 metų dalyvauja Olweus patyčių prevencijos programoje, o nuo 2017 metų diegia Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS).

Kiekvienais mokslo metais lapkričio mėnesį atliekamas 3-10 klasių mokinių tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti patyčių mastą mokykloje.

 

2017-2018 m.m. rezultatai:

Patyčių skaičius yra sumažėjęs nuo 2015 m. apie 30 proc. (Lietuvos vidurkis 2017 m. – 26,6 proc.).

Skip to content