Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS) Kintų pagrindinėje mokykloje

Kintų pagrindinė mokykla, įgyvendindama Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijas, nuo 2015 metų dalyvauja Olweus patyčių prevencijos programoje, o nuo 2017 metų diegia Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS).

Mokykla remdamasi Olweus standartu siekia mažinti patyčių mastą mokykloje, užkirsti kelią naujai atsirandančioms.

Kiekvienais mokslo metais atliekamas 3-10 klasių mokinių tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti patyčių mastą mokykloje.

2018-2019 m.m. rezultatai:

Patyčių skaičius yra sumažėjęs nuo 2015 m. apie 57,6 proc.

Lyginant su praeitais metais sumažėjo 42,6 proc.

Skip to content