Pamoka Kintų akvakultūros ūkyje su gamtininku R. Kubiliumi

Spalio 13 d. 6 klasės mokiniai temą „Paukščiai“ mokėsi natūralioje aplinkoje – Kintų akvakultūros ūkyje. Čia, nuleidus tvenkinyje vandenį, būriavosi gausybė paukščių, kurie prieš migraciją rūpinasi pailsėti, pasimaitinti ar pernakvoti. Šeštokai mokėsi žiūronais ir monokliais stebėti paukščius, juos atpažinti, įvardinti jų pavadinimus. Didžiausias įspūdis buvo stebėti jūrinius erelius, kurių matė net penketą, tilvikinius skraiduolius (juodkrūčius bėgikus, gaidukus, pempes, griciukus).

Kuriant ir planuojant šią pamoką, bendradarbiavo biologijos mokytoja metodininkė Ingrida Cyrolies ir Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos biologinės įvairovės apsaugos skyriaus vedėjas Robertas Kubilius. Gamtininkas suteikė daug informacijos apie stebėjimo ypatumus, paukščių, šiuo metu besibūriuojančių tvenkinyje, rūšis ir galimybę pasinaudoti įranga.

Toks bendradarbiavimas, vedant integruotas pamokas gamtoje, vyksta jau 10 metų. Mokymas(is) natūralioje aplinkoje savitas ir suteikia mokiniams daug informacijos. Ką matai esamuoju momentu, tai nepakartojama ir to nepamatysi kitą kartą.

Ingrida Cyrolies,

biologijos mokytoja metodininkė

Skip to content