Pamokos kitaip: „Pristatau pasauliui save“ – integruotas lietuvių kalbos ir informacinių technologijų projektas 9 klasėje

Ką gera ir savita galiu papasakoti ir parodyti apie save? Į šį klausimą 9 klasės mokiniai atsakė lapkričio mėnesį vykdydami integruotą lietuvių kalbos ir informacinių technologijų projektinį darbą „Pristatau pasauliui save“.

Mokiniai lietuvių kalbos pamokoje, atsižvelgdami į mokytojos Nijolės Sodonienės  pasiūlytą planą, kūrė tekstą, rašė ir redagavo. Informacinių technologijų pamokose atliko mokytojos Linos Valaitės paruoštas užduotis.

Lapkričio 29 d. per abiejų dalykų bendras 2 pamokas kiekvienas, naudodamasis pasiruošta medžiaga, turėjo glaustai ir dalykiškai bei kūrybiškai apibūdinti save atsižvelgdamas į adresatą, aktyviai klausydamasis vertinti bendraklasio darbą lentelėje.

Ir merginos, ir vaikinai kalbėjo, kaip sukūrė  iliustruotus puslapius (jie rodomi ekrane): paaiškino, kaip atliko darbą, dalijosi mintimis, kas buvo sunkiausia, kas įdomiausia, atsakė į pateikiamus klausimus. Informatikos mokytoja komentavo, išsakė pasiūlymus, pagyrimus. O tada buvo dar įdomiau, nes kiekvienas demonstravo (kalbėjo, rodė) pasirinktą savo gebėjimą – netikėtą bendraklasiams. Lietuvių kalbos mokytoja kartu su mokiniais aptarė kalbėjimą ir ištaisė pastebėtas kalbos kultūros klaidas.

Devintokai tokiu būdu mokėsi viešai kalbėti ir parodyti pačias geriausias savo savybes bei gebėjimus, atskleisti savitumą, geranoriškai vertinti  bendraklasį.

Pamokose vyravo gera nuotaika –  tai įrodymas, kad projektinis darbas pavyko, kad mokiniai patyrė sėkmę.

Nijolė Sodonienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

                Lina Valaitė, informacinių technologijų mokytoja

IMG_9374IMG_9358IMG_9352IMG_9365IMG_9391IMG_9380IMG_9359IMG_9385

Skip to content