Pasibaigus antram mokymosi laikotarpiui, įgyvendinant projektą “Kokybės krepšelis”

Mokykloje projektą „Kokybės krepšelis“ įgyvendiname nuo 2020-2021 m. m. pradžios. Projekto pabaiga 2022-08-31. Siekdami reguliariai stebėti, analizuoti pažangą, numatėme trejopus matavimus pagal:

  • savaitines sėkmių suvestines (pagal susitarimą „sėkminga pamoka“ ta, kurioje 100 proc. mokinių klasėje dalyvavo pamokoje, gavo teigiamus įvertinimus) – lankomumo ir pažangaus mokymosi stebėjimui;
  • laikotarpių lyginamąsias suvestines (dvejus mokslo metus suskirstėme į aštuonis mokymosi laikotarpius (kas metus po keturis) signaliniams ir pusmetiniams rezultatų pokyčiams stebėti) – asmeninės pažangos trumpesniais laikotarpiais stebėjimui;
  • asmeninės pažangos dinamikos suvestines (paskutiniojo mokymosi laikotarpio asmeniniai rezultatai lyginami su prieš projektui prasidedant „startinio“ laikotarpio asmeniniais rezultatais) – projekto pridėtinės vertės kiekvieno mokinio asmeninei pažangai stebėjimui.

Kaip mums sekasi pasibaigus antram mokymosi laikotarpiui, galime pasižiūrėti plačiau:

https://kintumokykla.lt/projektai/#kokybes-krepselis

  • apie savaitines sėkmių suvestines
  • apie laikotarpių lyginamąsias suvestines
  • apie asmeninę pažangos dinamiką (nuasmenintais duomenimis)

Užsibrėžtiems tikslams pasiekti liko šeši mokymosi laikotarpiai.

Projekto „Kokybės krepšelis“

įgyvendinimo mokykloje

darbo grupė

Skip to content