Pirmasis susitikimas įgyvendinant projektą „Veža“

2020-10-08 vyko pirmasis susitikimas Šilutės Žibų pradinėje mokykloje dėl veiklų įgyvendinimo
dalyvaujant ES lėšomis finansuojamame projekte „VEŽA“.

Susitiko Šilutės Žibų mokyklos, Šilutės r. Vilkyčių, Kintų pagrindinių mokyklų komandos,
virtualiai susitikime dalyvavo Prienų r. Jiezno gimnazijos komanda; susitarta dėl projekto veiklų
įgyvendinimo datų spalio, lapkričio mėnesiais.

Dalyvavimo projekte tikslas – aukštesni 1-4 klasių mokinių skaitymo pasiekimai (siektinas 10-
15% pagerėjimas per dvejus mokslo metus).

Kintuose projekto veiklų įgyvendinimą kuruoja Jurgita Tamošiūnienė, l.e.p. direktoriaus
pavaduotoja ugdymui; veiklas vykdo pradinio ugdymo mokytojos metodininkės: Asta
Matvėjėvienė, Ilona Papievienė, Irena Šerkienė, Vida Viršilienė ir vyresnioji specialioji
pedagogė – logopedė Elvyra Rimkuvienė.

Administracijos informacija

Skip to content