Pirmokėliai dalyvavo “Draugiškoje SEU olimpiadoje “Dramblys” !

2018 metais buvo organizuojama pirmą kartą, siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir kartu atliekant bendras užduotis stebėti SEU pažangą. O mūsų pirmokėliai dalyvavo kovo 2-6 dienomis. Olimpiados metu pirmokėliai turėjo galimybę susitelkti bendram mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų (savitvardos, savimonės, socialinio atsakingumo, tarpusavio santykių ir sprendimų priėmimo aspektais) ugdymui. 

Kodėl „Draugiškoji“ olimpiada?
Olimpiados organizavimu ir užduočių atlikimu siekiama skatinti ne konkurenciją, bet dalijimąsi, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, mokymąsi vieniems iš kitų, draugiškų santykių puoselėjimą bei saugios aplinkos kūrimą. 

Olimpiados uždaviniai:
– Olimpiados metu ugdyti(is) 5 pagrindines socialines emocines kompetencijas: savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius, atsakingų sprendimų priėmimą;
– Atliekant olimpiadai skirtas užduotis įtraukti kuo didesnę dalį mokinių.

Mūsų mokyklos pirmokėliai liko labai patenkinti įdomiomis užduotimis ir jų įvairove. Su savo klasės mokytoja Ilona Papieviene, užduotis atlikinėjo visą savaitę. Daug gerų emocijų, nuoširdaus bendravimo, pasidalinimo tarpusavyje! Pirmokėliai ir jų mokytoja apdovanoti olimpiados „Dramblys“ padėkomis!

 

Pradinio ugdymo mokytoja Ilona Papievienė

Skip to content