Popietė „Pasakos pasaulyje“

Vykdydamos ES lėšomis finansuojamą projektą „Veža“, skirtą 1-4 klasių mokinių skaitymo pasiekimams gerinti, specialioji pedagogė, logopedė Elvyra Rimkuvienė, socialinė pedagogė Jurgita Tamošiūnienė 1-4 klasių mokiniams organizavo popietę „Pasakos pasaulyje“, kurios metu mokiniai buvo supažindinami su įvairiais pasakos atlikimo būdais: vaikai klausėsi dainelės, žiūrėjo filmuką, klausėsi įrašytos pasakos, ją lygino su logopedės pasakojama eiliuota pasaka. Išanalizavę pasakos „Vilkas ir septyni ožiukai“ personažus, jų požymius, vaikai ėmėsi piešti pasakos veikėjus. Pasibaigus popietei organizuota mokinių piešinių paroda.

Popietės metu mokiniai ne tik smagiai leido laiką, bet ir mokėsi klausymo, bendravimo, savo ir kitų jausmų suvokimo įgūdžių.

Jurgita Tamošiūnienė,

socialinė pedagogė

Elvyra Rimkuvienė

specialioji pedagogė, logopedė

Skip to content