Praktinių studijų savaitė Kintų pagrindinėje mokykloje

2021 m. spalio 4 – 8 dienomis Kintų pagrindinėje mokykloje vyko Praktinių studijų savaitės veiklos, kuriose dalyvavo ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai, pradinių klasių bei pagrindinio ugdymo mokiniai.
Ikimokyklinio, priešmokyklinio, meninio ugdymo pedagogai organizavo ir vykdė veiklas, kurias siejo tema „Vanduo“.

Ugdytiniai atliko įvairius vandens ir aplinkinių daiktų tyrimus, dalyvavo užsiėmimuose, kuriuose aiškinosi vandens savybes, atliko darbelius, susijusius su vandeniu. Meninio ugdymo užsiėmimuose tema „Vanduo“ atsispindėjo mokinių dainelėse, lietuvių liaudies rateliuose – žaidimuose.
Pradinio ugdymo mokytojai Praktinių studijų savaitės metu vykdė veiklas: „Medžiagų tirpimas vandenyje (cukrus, krakmolas, medus, druska, pipirai ir t.t.)“, „Vandens pramogos arba žiemos pramogos (mokinių patirtis) piešimas ar aprašymas, „“Šiuolaikinių lietuvių rašytojų populiariausi kūriniai ar knygos”, „Šiuolaikiniai lietuvių rašytojai (pasirinktinai). Teksto „Šuo vardu Katė“ (Tomi Kontio) skaitymas ir analizė“, „Iliustracijos piešimas. „Vanduo tautosakoje“, „Mįslių knygelių apie vandenį kūrimas“, „Vandens simbolio piešimas“. Mokiniai vykdė eksperimentus ir bandymus su vandeniu, dalyvavo išvykoje prie Kuršių marių, matavo vandens temperatūrą, ją lygino su oro, klasės temperatūra).
5-10 klasių mokiniai Praktinių studijų savaitės metu vykdė praktinius darbus, tyrinėjo aplinkinę teritoriją, atliko įvairius matavimus, darė išvadas, pristatė savo darbus. Veiklos vyko ne tik mokykloje, bet ir Vydūno kultūros centre, parduotuvėse, Daugiafunkciame centre, Ventės ornitologijos stotyje bei kitoje artimiausioje aplinkoje. Integruotų pamokų metu mokiniai atliko įvairias kūrybines užduotis, ieškojo sąsajų tarp skirtingų dalykų, vykdė mini projektus, mokėsi dirbti savarankiškai, grupėje, komandoje, pristatyti savo veiklą, išklausyti kito nuomonę.
Praktinių studijų savaitės metu buvo vykdomos prevencinės programos: Sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai bendroji programa, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, Ugdymo karjerai programa. Užsiėmimų metu mokiniai įgijo praktinių žinių, klausėsi kviestinių svečių sėkmės istorijų.
Praktinių studijų savaitės veiklos patobulino mokinių praktinius įgūdžius. Praktinės užduotys padėjo mokiniams geriau pažinti savo gyvenamąją aplinką, joje vykstančius procesus. Atsiskleidė mokinių kūrybiškumas, netradicinis mąstymas, veiklų organizavimo įgūdžiai.

Jurgita Tamošiūnienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Skip to content