Priešmokyklinio ugdymo grupės „Boružiukai” mokiniai dalyvavo netradicinėje integruotoje veikloje ,,Per Lietuvą”

Vasario 6 dieną mišrios priešmokyklinio ugdymo grupės „Boružiukai” mokiniai dalyvavo netradicinėje integruotoje veikloje ,,Per Lietuvą”, kurią vedė muzikos vadovė Laima Bušininkienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Sonata Rangienė.

Veiklos tikslas – ugdyti pilietiškumą, plėsti vaikų žinias apie Lietuvą, sudaryti sąlygas vaikų kūrybiškumui ir saviraiškai, suburti ugdytinių grupes kūrybiniam bendradarbiavimui.

Veikla prasidėjo vaizdo įrašo peržiūra, kuri buvo apie Lietuvos istoriją. Mokiniai sužinojo apie Lietuvos simbolius, diskutavo, kas yra tėvynė, dainavo dainas apie gimtinę, pagamino žemėlapį.

Veiklos metu buvo ugdomos komunikavimo, pažinimo, pilietiškumo, meninė bei kultūrinė kompetencijos.

Sonata Rangienė,

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Skip to content