PROJEKTAS „KOKYBĖS KREPŠELIS“

Kintų pagrindinė mokykla 2020-2021 ir 2021-2022 m. m. dalyvauja projekte „Kokybės krepšelis“.

 

KOKS TIKSLAS?

 

Mokyklos tikslas – aukštesni 5-10 klasių mokinių kalbų, tiksliųjų, gamtos, socialinių mokslų pasiekimai (siektinas šių dalykų vidurkis per dvejus mokslo metus – 7).

 

KO REIKIA, KAD TAI ĮVYKTŲ?

 

1)      Įvykusios VISOS tam dalykui skirtos pamokos per mokslo metus (37 pamokos – jei 1 pamoka per savaitę, 70 pamokų – jei 2 pamokos per savaitę ir t.t.).

2)      Įsisavintos KIEKVIENOS pamokos žinios pagrindiniu ir aukštesniu lygmeniu (be dalyko žinių spragų) ir atsiskaitomųjų dalyko darbų įvertinimai – ne žemesni, kaip pagrindiniu lygmeniu (be neigiamų įvertinimų).

3)      Kiekvieno mokinio kiekvieno dalyko metiniai įvertinimai ATITINKA jo gebėjimus (darbai atliekami pažymiui ne žemesniam, nei mokinys sugeba).

   

KĄ DARĖME, DAROME, DARYSIME, KAD TAI PASIEKTUME?

 

1)      Mokytojai veda pamokas dienyne žymėdami kelinta tai dalyko pamoka per mokslo metus (mokytojui nesant darbo vietoje – maksimaliai išnaudojamos galimybės mokyti savarankišku ar nuotoliniu būdu).

2)      Mokiniui nesant mokykloje, mokinys mokosi savarankiškai (ligos atveju mokytojai siunčia užduotis elektroniniu paštu) arba nuotoliniu būdu (jei taip yra paskirta). Atsiskaitomuosius darbus atlieka tol, kol bus atlikta teigiamam įvertinimui.

3)      Nuo 2020-10-12 skiriamos privalomos konsultacijos spragų išlyginimui, atsiskaitomųjų darbų pakartotiniam atlikimui (kas keturias mokymosi savaites administracija kartu su Vaiko gerovės komisija svarsto, kuriems mokiniams kurių dalykų konsultacijas skirti).

 

NUO 2020-10-12 KETURIOMS MOKYMOSI SAVAITĖMS SKIRIAMOS PRIVALOMOS KONSULTACIJOS

 

visiems klasės mokiniams, kurių dalyko vidurkis nesiekia 7 sveikų balų (ne 6,5) po 1 val. per savaitę  po pamokų:

1)      5-9 klasėms – lietuvių kalbai (spragų-skolų lyginimui);

2)      6 klasei – matematikos  (spragų-skolų lyginimui) .

 

 

Administracijos informacija

2020-10-12

Skip to content