Respublikinė konferencija „Erasmus+ projektai: pozityvios patirties sklaida”

Š. m. sausio 17 d., vyko respublikinė konferencija „Erasmus+ projektai: pozityvios patirties sklaida” Tauragės „Šaltinio” progimnazijoje. Gausus būrys susirinko: 84 dalyviai iš 22 Lietuvos mokyklų. Taip pat dalyvavo ŠMPF Bendrojo ugdymo programų skyriaus vadovas Vytautas Pačiauskas, kuris pasidalino su mumis savo žiniomis. Konferencijoje tvyrojo puiki nuotaika, šaunūs mokinių pranešimai, linksmi ir nuoširdūs bendravimai.
Programos Erasmus+ tikslams pasiekti pagal ją įgyvendinami tokie veiksmai:

Pirmas pagrindinis veiksmas (KA1)  Mobilumas mokymosi tikslais  studentų, stažuotojų, mokytojų ir kitos švietimo srities darbuotojų, jaunimo mainuose dalyvaujančių jaunuolių, su jaunimu dirbančių asmenų ir savanorių mobilumo galimybėms skatinti.

Antras pagrindinis veiksmas (KA2)  Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais – švietimo, mokymo ir jaunimo įstaigų bei organizacijų ir įmonių partnerystei kurti ir gerinti.

Trečias pagrindinis veiksmas (KA3)  Politinių reformų rėmimas  dialogui remti ir surinkti informacijai, reikalingai, kad būtų reformuotos švietimo, mokymo ir jaunimo sistemos.

 

                                                                                                                                   Ilona Papievienė,

                                                                                                        direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Skip to content