„Riterių pasaulis“ – integruota lietuvių kalbos ir istorijos pamoka

Vitalija Ringytė-Ališauskienė,
istorijos mokytoja

Šių metų spalio 11 d. vyko integruota lietuvių kalbos ir istorijos pamoka, skirta 8 klasės mokiniams. Apie riterius, gyvenimą viduramžiais mokinius mokytojos Nijolė Sodonienė ir Vitalija Ringytė-Ališauskienė supažindino savo pamokose. Vėliau dvejose bendrose pamokose mokiniai turėjo galimybę geriau suvokti viduramžių laikotarpio riterių gyvenimo savitumus ir juos susieti su šiandiena.

Pamokos pradžioje mokiniai klausė ir pamatė grupės „Thunterdale“ – („Perkūno sakmė“) vaizdo klipą „Švieski žvaigžde“, kuris padėjo nusiteikti darbui.

Aštuntokai pamokoje pristatė savo rengtus pranešimus temomis: „Riterio ginkluotė“, „Riterių kasdienybė ir pareigos“, „Karaliaus Artūro Apskritasis stalas“, „Riterių klubai šiandien“. Klasės draugai klausėsi vieni kitų, uždavė klausimus, vertino pranešimus. O, kad klausydamiesi pranešimų mokiniai labai nenuvargtų, tarp jų mokytojos parodė keletą iš viduramžių laikų kilusių papuošalų, pristatė viduramžių žaidimus bei pasiūlė kiek pažaisti. Po to žiūrėjo istorinių – meninių filmų ištraukas.

Aštuntokai atliko ir kūrybinę užduotį: grupėse kūrė posmą damai, improvizuodami jį perskaitė, įsivaizduodami, kaip tai darydavo riteriai. Taip pat tapo Apskritojo stalo dalyviais, ir, pagal visas deramas riteriams diskusijų taisykles, bandė diskutuoti tema „Ar mūsų laikais yra riteriškai besielgiančių? Kokių profesijų atstovams labiau būdinga elgtis riteriškai?“

Mokiniai per pamoką sakė, kad apie riterių gyvenimo kasdienybę norėtų dar daugiau sužinoti ir praplėsti žinias. Džiaugėsi, kad išgirdo naujų dalykų. Suprato, kad nors riterių su šarvais ir ginkluote šiandien nebėra – išskyrus istorinius riterių klubus, kuriuose atkuriama praeitis, inscenizuojami mūšiai, – tačiau tradicijos, riteriškos elgesio taisyklės pasiekia mus net ir iš ankstyvųjų viduramžių.

Kūrybinės kančios rašant posmą damai.

Mokiniai žaidžia viduramžių žaidimą.

Vakaris pasakoja apie riterius.

Pijus pasakoja apie Karolį Didįjį.

Pranešimų aptarimas.

 

Skip to content