Septintokai apie Skomanto serijos knygas naudodamiesi skaidrėmis

Lietuvių kalbos ir literatūros pamokų cikle „Skaitau Skomantą“ kiekvienas septintokas perskaitė skirtingą knygą ir pasiruošė ją pristatyti bendraklasiams naudodamas pateiktį.

 „Ventės kalvis“,  „Atpildo strėlė“, „Jundos lemtis“, „Plėšikų pilis“, „Mindaugo sūnus“ ir kitose  pagrindiniai veikėjai yra Ventėje gyvenančios rikio Žybarto šeimos nariai: Uvis, Daubaras, Einius, Junda, Gailė, jų motina Medeina ir tėvas Žybartas.  Kiekvienoje knygoje su kažkuriais susijęs skirtingas intriguojantis siužetas,  XIII amžiaus įvykiai domino septintokus, tad skaitydami žymėjosi pastabas, kurios pravertė kuriant skaidres pagal mokytojos Nijolės Sodonienės patarimus ir reikalavimus. Daugeliui nelengva buvo pasiruoši ir rišlią kalbą.

Užduotį žymėtis pastabas, rengti skaidres lengvino tai, kad kiekvienas mokinys pamokose galėjo naudotis mokyklos skirtais kompiuteriais. Mokytoja tiesiog konsultavo čia ir dabar, o kilus problemoms dėl IT valdymo, jas spręsdavo kartu su septintokais.

Ciklo pabaigoje kiekvienas ne mažiau kaip per 3 minutes pasakojo apie skaitytą knygą, atsakė į klausimus ir pildė kalbėjimo vertinimo lentelę. Taip mokėsi įsivertinti ir reikšti argumentuotą nuomonę.  Džiugu, kad auklėtinių viešą atsiskaitymą stebėjo klasės vadovė Jurgita Tamošiūnienė, kuri negailėjo padrąsinimo žodžių.

Šiose pamokose įgytos žinios ir patirtis buvo akivaizdžios, jas tvirtinsime atlikdami kitas užduotis.

Nijolė Sodonienė,

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Skip to content