Siekiant pagerinti mokyklos veiklos rezultatus, mokykla dalyvauja projekte „Kokybės krepšelis”

Šiuo metu rengiamas veiklų planas dviems metams, atsižvelgiant į 2018 m išorės vertinimo ir kitus mokyklos veiklos vertinimo rezultatus.
Birželio 5 ir 16 dienomis Kintų mokykloje lankėsi projekto konsultantė Renata Venckienė, Klaipėdos Vitės progimnazijos direktorė.
Projektą rengia darbo grupė, kuriai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui Ramūnas Grikšas. Grupę sudaro:

1) mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės nariai (Pranciškus Viršilas, Elena Lučinskienė, Sonata Rangienė), kurie inicijuoja ir vykdo kasmet mokyklos veiklos kokybės įsivertiniimą ir teikia duomenis bei rekomendacijas tolimesnės veiklos planavimui;
2) mokytojai dalykininkai (kalbų, matematikos, gamtos ir socialinių mokslų): vyresnieji mokytojai (Vaidotas Vilkas, Loreta Butkienė, Rubenas Bukavickas) bei mokytojai metodininkai (Nijolė Sodonienė, Elena Lučinskienė, Ingrida Cyrolies, Pranciškus Viršilas), kurie veiklos plane turi numatyti priemones, padėsiančias pagerinti mokinių pasiekimus pamokose.
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020-09-01.
Projekto trukmė – 2020-2021 ir 2021-2022 mokslo metai.
Projekto įgyvendinimo rezultatai bus matuojami vykdant išorės vertinimą 2022 m.
Mokyklos administracijos informacija
Skip to content