Šiltnamio efekto tyrimas

2021-10-04  10 klasėje organizuota integtruota biologijos – chemijos pamoka ,, Šiltnamio efekto tyrimas”. Tyrimo probleminis klausimas – Ar padidinus anglies dioksido kiekį šiltnamio ore, temperatūra šiltnamyje tampa aukštesnė?

Mokiniai pamokoje, naudodami priemones, gautas pagal projektą ,, „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ , savarankiškai sudėjo priemonę dujoms rinkti, tyrimui paruošė plastikinius butelius, pagamino anglies dioksido dujų vykdydami chemines reakcijas, ir surenko jas. Vykstančius  temperatūros kitimus butelyje susiejo su anglies dioksido kiekiu.

Pagal gautus bandymo rezultatus mokiniai mokėsi braižyti grafikus, lyginti su aplinkoje vykstančiu šiltnamio efekto pokyčiais.Aiškino natūralios klimato kaitos priežastis ir pasekmes, apibūdino šiuolaikinių technologijų vaidmenį tiriant klimatą.

Mokiniai atliko darbą grupėse, rezultatus fiksavo mokinio veikos lapuose, įsivertino savo darbą.

Ingrida Cyrolies,
biologijos – chemijos mokytoja

Skip to content