Srautinės lietuvių kalbos pamokos – mokinys mokiniui

Nijolė Sodonienė,
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Visada įdomu, kaip užduotį atlieka bendraamžis. Ir pamatyti, ir išgirsti Kintų pagrindinės mokyklos 9-10 klasių mokiniai ir Šilutės pirmosios gimnazijos Kintų skyriaus 3f-4e klasių gimnazistai turėjo galimybę srautinėse pamokose. Ir per lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą, ir PUPP žodžiu dalyje dauguma mokinių kalbėjo puikiai, naudodamiesi kruopščiai pasiruoštomis skaidrėmis. Tikrai buvo sunku atrinkti, kuriems siūlyti kalbėti srautinėje pamokoje.

Balandžio 7 d. abiturientų (4e klasės) trys atstovai, geriausiai kalbėję per lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą, labai sudomino visus klausytojus ir pateikė daugybę informacijos kalbama tema.

Tadas Cirtautas, remdamasis M. Mažvydo, M. Daukšos, K. Donelaičio, Just. Marcinkevičiaus kūryba ir kontekstu, minėdamas ir šiandienos problemas, atsakė į šį klausimą „Kodėl gimtoji kalba yra vertybė?“

Augustė Ežerskytė svarstė: „Žmogus – istorijos kūrėjas ar istorijos auka“, argumentuodama ne tik V. Krėvės, Just. Marcinkevičiaus kūryba, bet puikiai pritaikydama dabartinį politinį ir kultūrinį ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio asmenybių, įvykių kontekstą.

Nedas Neimantas kalbėjo itin aktualia tema – „Ar išeivio duona karti?“  Pateikęs daug faktinių žinių apie Lietuvos emigraciją 20 ir 21 amžiuje, remdamasis M. Katiliškio, A. Škėmos, „žemininkų“ likimu ir jų kūryba, į temos klausimą tvirtai atsakė: taip, labai karti.

Balandžio 27 d. 9-10 klasių mokiniai klausėsi PUPP žodžiu dalyje geriausiai kalbėjusių dešimtokų.

Melita Graužinytė  atsakė į klausimą „Ar populiarioji literatūra – gera literatūra?“ remdamasi skaitytais kūriniais. Ignas Būdvytis  aptarė, kas turėtų saugoti ir ginti kalbą. Neringa Lučinskaitė papasakojo, kaip artimiausioje aplinkoje įprasmintas žymių žmonių ir jų nuveiktų darbų atminimas.

Deimantė Rangaitė, remdamasi kelių rašytojų interviu, akcentavo, kas rašytojus skatina kurti. Andrius Sadauskas  pasakojo apie galimybes šiuolaikiškai susipažinti su Lietuva, jos kultūra.

Pamokų dalyvių nuomone, įdomu ir naudinga mokiniui mokytis iš mokinio. O man, kaip mokytojai, buvo džiugu stebėti aktyvius klausytojus ir gėrėtis kalbėtojais. Ačiū visiems mokiniams!

001 002 003 004 005 006 007 008 009

Skip to content