Standartizuoti testai

Informuojame 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinius ir jų tėvelius,
kad Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas organizuojamas ir vykdomas Šilutės rajono savivaldybėje pagal NMPP vykdymo grafiką 2016-2017 m.m. (grafikas patalpinamas). Testų vykdymas mokykloje balandžio 19 d. – gegužės 5 d. Iki balandžio 28 d. mokiniai užpildo klausimynus.

2017 M. TESTAVIMO GRAFIKAS IR TRUKMĖ

Nurodyto dalyko/ugdymo srities NMPP testas, klausimynas Testo/klausimyno pildymo trukmė Testų paskelbimas KELTO sistemoje Testų vertinimo instrukcijų paskelbimas KELTO sistemoje
2 KLASĖ
RAŠYMAS, 1 dalis apie 45 min.* Balandžio 25 d. Balandžio 25 d.
SKAITYMAS apie 45 min.* Balandžio 27 d. Balandžio 27 d.
RAŠYMAS, 2 dalis apie 45 min.* Gegužės 2 d. Gegužės 2 d.
MATEMATIKA apie 45 min.* Gegužės 4 d. Gegužės 4 d.
4 KLASĖ
RAŠYMAS 45 min. Balandžio 25 d. Balandžio 25 d.
SKAITYMAS 45 min. Balandžio 27 d. Balandžio 27 d.
PASAULIO PAŽINIMAS 45 min. Gegužės 2 d. Gegužės 2 d.
MATEMATIKA 45 min. Gegužės 4 d. Gegužės 4 d.
KLAUSIMYNAS iki 30 min.
6 KLASĖ
RAŠYMAS 45 min. Balandžio 26 d. Balandžio 26 d.
SKAITYMAS 45 min. Balandžio 28 d. Balandžio 28 d.
MATEMATIKA 45 min. Gegužės 4 d. Gegužės 4 d.
KLAUSIMYNAS iki 30 min.
8 KLASĖ
RAŠYMAS 60 min. Balandžio 19 d. Balandžio 19 d.
SKAITYMAS 60 min. Balandžio 21 d. Balandžio 21 d.
MATEMATIKA 60 min. Balandžio 24 d. Balandžio 24 d.
SOCIALINIAI MOKSLAI 60 min. Gegužės 3 d. Gegužės 3 d.
GAMTOS MOKSLAI 60 min. Gegužės 5 d. Gegužės 5 d.
KLAUSIMYNAS iki 30 min.

*Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas iki 55 min.

Skip to content