Studentės pedagoginė praktika Kintų mokykloje, kurią baigė prieš kelerius metus

Vytauto Didžiojo universiteto studentė Kornelija Ronkutė, studijuojanti lietuvių kalbos ir literatūros dalyko pedagogikos bakalauro studijų programą, Kintų pagrindinėje mokykloje praktiką atliko nuo 2022 m. gruodžio 5 d. iki 2022 m. gruodžio 22 dienos.

Atlikdama asistento pedagoginę praktiką, Kornelija mokėsi iš mentorės (vadovės) Nijolės Sodonienės ir lietuvių kalbos mokytojos Vilijos Ašmonaitės. Studentė stebėjo pamokas, žymėjosi jų eigą, teikė pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, vertino mokinių atliktas užduotis, testus, rašinius, asistavo vadovei.

Džiugu, kad Kornelija – atsakinga studentė, noriai tarėsi ir derino veiklą su mokytojomis, kruopščiai atliko skiriamas užduotis, rodė iniciatyvą ir kūrybingai vedė kelias pamokas, todėl ir jos gebėjimai įvertinti puikiai.
Ypač džiugina tai, kad Kornelija Ronkutė yra buvusi mūsų mokyklos mokinė ir pasirinko studijuoti lietuvių kalbos ir literatūros pedagogiką, ir atlikti praktiką būtent mūsų kolektyve.

Nijolė Sodonienė,

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Skip to content