Taisyklingos rašybos mokymasis kitaip

Kovo 2-ąją dieną penktos klasės mokiniai lietuvių kalbos pamokose dirbo grupėse. Burtu keliu išsitraukė taisyklę apie nosinių balsių rašybą žodžių šaknyse ir kūrė jos pristatymą klasės draugams tapdami tos taisyklės ekspertais.

Mokiniai pasidalijo atsakomybėmis, sugalvojo grupių pavadinimus, kūrė užduotį susijusią su nosinių balsių rašyba kitai grupei. Kurdami taisyklių plakatus, mokiniai juos iliustravo, stengėsi aiškiai pateikti informaciją, tarėsi kaip galėtų pristatyti taisyklę bendraklasiams. Norintys užsidirbti papildomą balą prie įvertinimo grupių nariai gavo dar vieną užduotį, jiems reikėjo sudėlioti du žodžius su nosine balse žodžių šaknyje iš medinių kaladėlių, remiantis savo grupės taisykle. Visoms grupėms tai puikiai pavyko.

Penktokai ugdė laiko planavimo, darbo komandoje, viešo kalbėjimo įgūdžius, jiems buvo įdomu atlikti kitų grupių kurtas užduotis ir jas analizuoti, taisyti kitų rašybos klaidas.

Šių pamokų metu buvo integruotas vizualusis skaitmeninis įrankis „Classroomscreen“, apie kurį lietuvių kalbos mokytoja sužinojo nuotoliniuose mokymuose „Pamokos planavimas ir organizavimas taikant skaitmenines priemones“. Taikant šį įrankį buvo galima naudoti visiems matomą chronometrą laikui sekti su garso signalu, taip pat judantį šviesoforo paveikslėlį ir kitus „pagalbininkus“ įdomesnei, vaizdingesnei pamokai.

Vilija Ašmonaitė,

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Skip to content