Temos mokinių socialinei – pilietinei veiklai

KINTŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA IR ŠILUTĖS PIRMOSIOS GIMNAZIJOS KINTŲ SKYRIUS
SOCIALINĖ-PILIETINĖ VEIKLA
2016-2017 m. m.

Pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosius ugdymo planus (patvirtintus LR švietimo ir mokslo ministro 2015-06-06 įsakymu Nr. V-457):

5-10 klasių mokiniams socialinė-pilietinė veikla yra privaloma;

3-4 gimnazijos klasių mokiniams mokykla sudaro sąlygas savanoriškai užsiimti socialine-pilietine ar kita visuomenei naudinga veikla;

Pagal Kintų pagrindinės mokyklos 2016-2017 m. m. ugdymo planą per mokslo metus (pusmečiais) socialinei –pilietinei veiklai mokiniui skiriamos valandos:

5 klasė – 10 (5;5);

6 klasė – 12 (6;6);

7 klasė – 14 (7;7);

8 klasė – 16 (8;8);

9 klasė – 18 (9;9);

10 klasė – 20 (10;10);

3 ir 4 gimnazijos klasė – savanoriškai 20 (10;10) ir daugiau.

Įvertinimas: kiekvieno pusmečio pabaigoje atlikta veikla įvertinama įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.

Iki rugsėjo 19 d. 15.00 val.

Mokiniai pasirenka temas Socialinei-pilietinei veiklai 2016-2017 m. m.

Bendradarbiaujant su klasių vadovais kreiptis į Jurgitą Tamošiūnienę, socialinę pedagogę.

 

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS PASIŪLYMAI MOKINIAMS 2016-2017 M. M.

 

Kryptys Konkreti veikla Mokinių skaičius Atsakingo asmens vardas, pavardė
 

Kūrybiškumas

 

Matematikos renginio, konkurso vedimas ar organizavimas. 4 Elena Lučinskienė
Fizikos stendinės medžiagos kūrimas ir tvarkymas 4 Pranas Viršilas
Konkurso,, Matematinės gudrybės“ organizavimas 2 Pranas Viršilas
Popietės ,,Įdomieji eksperimentai“ organizavimas 2 Pranas Viršilas
Mokyklinės aplinkos kalėdinis dekoravimas 4 Pranas Viršilas
Stendo klasėje atnaujinimas kas mėnesį (mokiniams aktualiomis temomis) 2 Ramūnas Grikšas
Stendinės medžiagos kūrimas ir tvarkymas sveikatos temomis. 4 Ingrida Cyrolies
Renginio Žemės dienai organizavimas. 2 Ingrida Cyrolies
Popietės ,,Įdomieji eksperimentai“ organizavimas 2 Ingrida Cyrolies
Renginio pasaulinei AIDS dienai organizavimas 2 Ingrida Cyrolies
Stendai „Mokinių tarybos veikla“. 4 Ilona Papievienė
UDC stendas interviu apie savanorystę 1 Ilona Papievienė
UDC stendas UDC receptai 1 Ilona Papievienė
Kalėdiniai karpiniai mokyklos langams

UDC langams

3

2

Ilona Papievienė
Stendo, pasirinkta istorine tema, leidimas 8 mokiniai (darbą atlieka dviese) Vitalija Ringytė-Ališauskienė
Sportinio stendo leidyba 2 Lina Leikuvienė
Sportinės informacijos pateikimas mokyklos internetinei svetainei 1 Lina Leikuvienė
Pasiūti lėles, skirtas lėlių teatrui (valdomos pagaliuku).   Elvyra Rimkuvienė
Medžiaga stendui lietuvių kalbos ir literatūros temomis.   Nijolė Sodonienė
 

Veiksmas

 

Matematikos kabineto sienlaikraščio rengimas. 4 Elena Lučinskienė
2 kabineto inventoriaus priežiūra 2 Pranas Viršilas
Prieššventinių pamokų vedimas, pasiruošimas. 2 Pranas Viršilas
2  kabineto gėlių priežiūra 1 Pranas Viršilas
Technologijų kabineto darbastalių renovacija. 4 Pranas Viršilas
Metodinės medžiagos rengimas naudojant IT 2 Pranas Viršilas
3 kabineto inventoriaus priežiūra 2 Ingrida Cyrolies
Prieššventinių pamokų vedimas, pasiruošimas. 2 Ingrida Cyrolies
3  kabineto gėlių priežiūra 1 Ingrida Cyrolies
Metodinės medžiagos rengimas naudojant IT 4 Ingrida Cyrolies
Senų kapų priežiūra Kintų kapinėse. 4 Ingrida Cyrolies
Aplinkos priežiūra (mokyklos, Kintų, seniūnijos) 4 Ingrida Cyrolies
Savanoriavimas UDC virtuvėlėje 1 Ilona Papievienė
Savanoriavimas UDC laisvalaikio salėje 4 Ilona Papievienė
Savanoriavimas UDC veikloms mokinių atostogų metu 2 Ilona Papievienė
Savanoriavimas UDC veikloms vasaros metu 2 Ilona Papievienė
Sportinio inventoriaus tvarkymas 1 Lina Leikuvienė
Kas mėnesį išrinkti įdomiausias knygas, parengti šių knygų aprašymus 1 (jau sutarta su Melita Graužinyte) Vaida Nausėdaitė
Klasės lankomumo ir elgesio apskaita Po 1 iš klasių Jurgita Tamošiūnienė
Atstovavimo klasei ir mokyklai apskaita Po 1 iš klasių Asta Gužauskienė
Statistiniai duomenys iš archyvo 2 Asta Gužauskienė
Informacijos rinkimas „Kintukui“ 1 Saulius Sodonis
„Kintuko“ maketavimas 1 Saulius Sodonis
 

Pagalba

 

Pagalba klasės draugui mokantis matematikos. Po 3 mokinius iš 7 – 12 klasių. Elena Lučinskienė

 

Budėjimas kabinete, švaros palaikymas (pusmetį). Po 2 mokinius iš 7 – 12 klasių. Elena Lučinskienė

 

Pagalba tvarkant ir skaičiuojant matematikos vadovėlius. 2 Elena Lučinskienė
Pagalba tvarkant (rengiant) metodinę medžiagą matematikos kabinete. 2 Elena Lučinskienė
Laboranto pareigos fizikos kabinete Po 1 mokinį iš 7-10 kl. Pranas Viršilas
Fizikinių priemonių tvarkymas 2 Pranas Viršilas
Vadovėlių tvarkymas 2 kab. 2 Pranas Viršilas
Pagalba mokiniams, mokantis fizikos. Po 1 mokinį iš 7-10 kl Pranas Viršilas
Pagalba mokiniams, mokantis matematikos 4 Pranas Viršilas
Pagalba organizuojant ,,Marių šventę“ Kintuose 10 Pranas Viršilas
Pagalba organizuojant apklausas 2 Pranas Viršilas
Laboranto pareigos biologijos kabinete Po 1 mokinį iš 5-10 kl Ingrida Cyrolies
Biologinių priemonių tvarkymas 2 Ingrida Cyrolies
Vadovėlių tvarkymas 3 kab. 2 Ingrida Cyrolies
Pagalba mokiniams, mokantis biologijos Po 1 mokinį iš 5-10 kl Ingrida Cyrolies
Pagalba organizuojant ,,Sveikatingumo dieną “ mokykloje 10 Ingrida Cyrolies
Pagalba seniems žmonėms buityje. 5 Ingrida Cyrolies
Pagalba ruošiant namų darbus (pradinukams). 3 Ilona Papievienė
Pagalba seneliams (lankymasis, bendravimas) 6 Ilona Papievienė
Virtuvėlės tvarkymas technologijų kabinete. 1 Sonata Rangienė
Pagalba tvarkant technologijų kabinete sandėliuką 1 Sonata Rangienė
Anglų kalbos kabineto ir metodinės medžiagos tvarkymas 3 mokiniai(7-10 kl.) Vaidotas Vilkas
Pagalba organizuojant pradinukų sporto šventę 2 Lina Leikuvienė
Pagalba organizuojant rajonines varžybas 2 Lina Leikuvienė
Pagalba perkabinant parodas 1 Vaida Nausėdaitė
Pagalba darželyje: Ikimokyklinio ugdymo grupėje

Priešmokyklinio ugdymo grupėje

10

10

Daiva Kaunienė, Laimondas Taroza

Sonata Rangienė, Laimondas Taroza

Pagalba socialiniuose-pilietiniuose renginiuose, akcijose 6 Jurgita Tamošiūnienė

Ramūnas Grikšas

Pagalba Kintų Vydūno kultūros centre 2 Asta Neimantienė
Pagalba tradiciniuose renginiuose   Asta Neimantienė

________________________________________

Jurgita Tamošiūnienė, tel. 8 (441) 47135, el. p. jurgovita@gmail.com

Parsisiųsti 

Skip to content