TĘSIAMAS PROJEKTAS „VEŽA“

2021-2022 mokslo metais mokykloje tęsiamas ES lėšomis finansuojamas projektas „Veža“, skirtas 1-4 klasių mokinių skaitymo pasiekimams gerinti. Projekto metu rugsėjo – gruodžio mėnesiais vykdytos įvairios veiklos: skaitymo pamokos mokykloje ar netradicinėje erdvėje, projektinė veikla „Vaikai skaito vaikams. Perkaitytų knygų dienoraščiai”, taip pat vyko integruotos veiklos „Vanduo tautosakoje“, „Mįslių knygelė“. Trečioje, ketvirtoje klasėse kartą per savaitę vyko efektyvus skaitymo gebėjimų ugdymas. Pradinių klasių mokiniai dalyvavo edukacinėje veikloje „Šilutės krašto pėdsekiai“ Šilutės F. Bajoraičio bibliotekoje.

Kintų pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojos, mokymosi pagalbos specialistės dalyvavo Rūtos Gudmonaitės, švietimo lyderystės konsultantės, nuotoliniuose mokymuose „Sudėtingų situacijų valdymas“ bei „Veiklų apibendrinimas. Refleksija“ Šilutės Žibų pradinėje mokykloje, kurioje susitiko projekte dalyvaujančių mokyklų (Šilutės r. Kintų, Vilkyčių pagrindinių, Šilutės Žibų pradinės, Prienų r. Jiezno gimnazijos) pradinio ugdymo mokytojai bei mokymosi pagalbos specialistai. Mokymų metu mokytojai dalijosi įžvalgomis apie skaitymo pamokų metodus, priemones, skatinančias vaikus pamėgti knygas, jų pritaikymą savo pamokose, tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo svarbą siekiant bendrų tikslų.

Projekto metu naudojant Pradinio ugdymo mokytojų metodinėje grupėje sukurtą bei pritaikytą įrankį periodiškai sekami 1-4 klasių mokinių skaitymo gerinimo pasiekimai. Pastebima, kad nuo projekto pradžios mokinių skaitymo gebėjimų įgūdžiai gerėja, vaikai labiau linkę domėtis knygomis bei jas skaityti.

Tarp mokyklų, dalyvaujančių šiame projekte, vadovų vyko projekto veiklų įgyvendinimo refleksijos – konsultacijos, aptarti pasiekimai.

Projekto veiklos bus tęsiamos iki 2021-2022 mokslo metų pabaigos.

Jurgita Tamošiūnienė,

Šilutės r. Kintų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Skip to content