Tėvų taryba inicijuoja akciją „AUKIME KARTU!”

Gerb., tėveliai,

Ar žinome, kad deklaravę savo pajamas, galime skirti  2 % GPM SAVO VAIKŲ UGDYMO KOKYBĖS GERINIMUI?          

Pildant prašymą paramai skirti reikalinga nurodyti šiuos rekvizitus:

Sąskaita paramai:  LT04 4010 0435 0006 0137 

Paramos gavėjas: Kintų pagrindinė mokykla

Paramos gavėjo kodas 190697016.

Parama skiriama mokinių mokymosi aplinkos ir ugdymo proceso modernizavimui

Kilus klausimams ar prireikus pagalbos, galima kreiptis į

mokyklos buhalterę Rasą Kaknevičienę (8-441) 47-135 ar

Tėvų tarybos pirmininkę Sigitą Kasparavičienę (8-441) 47-187

Skip to content