Tolerancijos diena

Tolerancijos dienai paminėti pagalbos mokiniui specialistai dovanojo kiekvienam mokiniui po spalvingą saldainį. Kuris primintų, kad kiekvieną žmogų turime priimti kaip žmogų.

Pertraukų metu su dalinamais saldainiais buvo skleidžiama žinia, kad tolerancija ir draugiškumas turi lydėti mus kiekvieną dieną.

Eglė Kelpšienė,
psichologo asistentė, klasės vadovė

Skip to content