Tradicinė integruota lietuvių kalbos ir informacinių technologijų pamoka „Autorius ir kūrinys. Knygos pristatymas“

Nijolė Sodonienė,
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Jau nemaža metų vyksta integruotos lietuvių kalbos ir informacinių technologijų pamokos įvairia tema. Lapkričio mėnesį 7 ir 8 klasėse vyko integruotos lietuvių kalbos ir informacinių technologijų pamokos „Autorius ir kūrinys. Perskaitytos knygos pristatymas“.

Šiose pamokose mokiniai kalbėjo apie 5 minutes apie perskaitytą knygą naudodamiesi pateiktimi. Tai galutinis ilgalaikės užduoties rezultatas.

Mokiniams iš anksto lietuvių kalbos pamokoje buvo pateiktos rekomendacijos, informacinių technologijų pamokoje, konsultuojami mokytojų Rasos Kaknevičienės ir Sauliaus Sodonio, rengė pateiktis. Jas, pabaigę namuose, siuntė el. paštu lietuvių kalbos mokytojai. Atsižvelgę į patarimus, redagavo skaidres ir ruošėsi kalbėjimui.

Integruotoje pamokoje kiekvienam teko per 3-4 minutes pasakoti apie knygą, jos autorių, atsakyti į bendraklasių klausimus, apginti argumentuotai savo nuomonę, o išklausius kalbėtoją, reikėjo pildyti kalbos vertinimo lapą.

Tokias integruotas pamokas vedėme jau devintą kartą.

Bendraklasiams įdomu klausytis sklandaus Karolio pasakojimo.

Ugnė knyga sudomino, nes pasakojo intriguojančiai.

Skip to content