Vykdome „Emocija+“ programą

Jurgita Tamošiūnienė,
socialinė pedagogė

Mantas Pleikys, programos „Emocija+“ (tai Lietuvos moksleivių sąjungos vykdoma programa, kurios tikslas – vykdant įvairaus pobūdžio veiklas skatinti moksleivius ieškoti būdų, kaip mokyklos emocinę aplinką padaryti pozityvesnę ir palankesnę kiekvienam mokyklos bendruomenės nariui) ambasadorius mokykloje, suderinęs su mokyklos psichologe,  paruošė anketą apie gaunamą pagalbą mokykloje. Buvo apklausti 5-10 bei gimnazijinių klasių mokiniai.

Apibendrinus rezultatus galima teigti, kad iškilus sunkumams 48% mokinių pagalbos kreipiasi į klasės draugus, 12% – į mokytojus, 14% – į mokyklos socialinę pedagogę Jurgitą, 10% – į mokyklos psichologę Eglę, į tėvus kreipiasi 36% mokinių.

Mokinių buvo paklausta „Iš kur žinai, kur kreiptis iškilus sunkumams?“. 44% mokinių kreipiasi į klasės vadovą (-ę), 40% mokinių patys ieško informacijos, 22% mokinių prašo draugų pagalbos.

37% mokinių atsakė, kad iškilus sunkumams kreipsis į mokyklos psichologę Eglę.

„Ar jautiesi mokyklos dalimi?“. „Taip“ atsakė 73% mokinių.

Skip to content