Aš mokausi kintuose

2022-2024 metais žinias
gilindamas pagal keturias kryptis

Šiuo metu vykstant ketvirtai pramoninei revoliucijai, kai man teks rinktis profesiją, kur bus reikalingi lygiomis dalimis tiek skaitmeniniai, tiek socioemociniai įgūdžiai,

Šiuo metu vykstant ketvirtai pramoninei revoliucijai, kai man teks rinktis profesiją, kur bus reikalingi lygiomis dalimis tiek skaitmeniniai, tiek socioemociniai įgūdžiai,

Matyti ir mąstyti plačiau (integruotose pamokose, PSD atrasdamas sąryšius ir suprasdamas lygiavertiškumą tarp ekonomikos, kultūros ir mokslo)

Kalbėti skaitmeniškai (simuliuodamas realias situacijas, vietoje vadovėlio naudodamasis mokyklos man asmeniškai priskirtu įrenginiu mokymuisi)

Suprasti kaip gaminami daiktai ir uždirbami pinigai (išbandydamas 3D spausdintuvą, mokydamasis finansinio raštingumo, ekonomikos)

Neieškoti vieno teisingo atsakymo (pamokose derindamas socioemocinio, iteratyvaus , struktūrizuoto ir laisvo žaismo mokymo(si) elementus)

KVIEČIU MOKYTIS KINTUOSE ir tave, jei esi 1-16 m. vaikas, jaunuolis!!!

Pamokos kitaip: meninio skaitymo konkursas klasėje

Tradiciškai sausio mėnesį 5-10 klasėse vyko tokios lietuvių kalbos ir literatūros pamokos – meninio skaitymo konkursas klasėje. Mokiniai ruošėsi iš anksto, nes surasti suprantamą ir patinkantį eilėraštį tikrai nelengva, prireikė …

Skaityti daugiau

Priešmokyklinio ugdymo grupės „Boružiukai” mokiniai dalyvavo F. Bajoraičio rytmetyje ,,Sveika, pasaka”

Sausio 17 dieną mišrios priešmokyklinio ugdymo grupės „Boružiukai” mokiniai dalyvavo F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filiale vykusiame rytmetyje ,,Sveika, pasaka”. Vaikai šiemet pirmą kartą apsilankė knygų namuose, tad vyresnioji bibliotekininkė …

Skaityti daugiau

Direktorės Astos Gužauskienės 2022 metų veiklos vertinimas

Pagal Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018-03-27 patvirtintus  įsakymu Nr. V-279 „Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimo nuostatus“  ir 2021-01-11 Nr. V-48 redakciją bei 2017-01-17 Lietuvos …

Skaityti daugiau

Paroda-konkursas „Senis Besmegenis“

2022 m. gruodžio 12 d. – 2023 m. sausio 11 d. Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko respublikinė PUG, pradinių klasių mokinių virtuali kūrybinių darbų paroda-konkursas „Senis Besmegenis“.Virtuali kūrybinių darbų paroda-konkursas yra …

Skaityti daugiau

Kintų mokykla suka technologine-inžinerine-verslumo kryptimi?

Kintų mokykla žengia pirmuosius žingsnius technologine-inžinerine-verslumo kryptimi, rengdami tam bazę, programas ir pirmuosius pamokinius ir popamokinius užsiėmimus, mokantis programavimo; mokytojai mokosi inžinerinių, programavimo dalykų; mokykla ieško partnerių, gerosios praktikos pavyzdžių. …

Skaityti daugiau

Visi kartu pamokoje „Atmintis gyva, nes liudija“ Laisvės gynėjų dieną

Sausio 13-ąją pirmoji pamoka 5-10 klasių mokiniams – pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“. Ji prasidėjo pokalbiu klasių kabinetuose, apšviestuose tik žvakių šviesa. Vėliau daugiafunkcio centre visi kartu stebėjo bendraamžių …

Skaityti daugiau

Pamokos „kavinėje“ – įdomios ir naudingos

Mokymasis po atostogų prasidėjo neįprastai. Įvairių dalykų pamokos vyko improvizuotoje kavinėje „Kintai“,įkurtoje šventiškai atrodančioje mokyklos fojė.Apie tai kai kurių aštuntokų nuomonė.„Labai smagu, kad mokytojai paįvairina pamokas pakeisdami aplinką.“„Tikrai gera idėja, …

Skaityti daugiau

Dalyvavimas virtualioje parodoje „Lego šalis“

2022 m. lapkričio 28 d.– gruodžio 16 d. priešmokyklinio ugdymo grupės „Boružiukai“ mokiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų nuotraukų virtualioje parodoje „Lego šalis“. Kurdami iš lego …

Skaityti daugiau

2022 m. metinio darbuotojų veiklos vertinimo pokalbių grafikas

2022 m. metinio darbuotojų veiklos vertinimo pokalbių grafikas (A.Gužauskienė) 2022 m. metinio darbuotojų veiklos vertinimo pokalbių grafikas (J.Tamošiūnienė) 2022 m. metinio darbuotojų veiklos vertinimo pokalbių grafikas (V.Kližentienė)

Skaityti daugiau

„Sveikas. Iniciatyvus. Verslus“

Šiais metais buvo vykdomas Kintų atviros jaunimo erdvės „Noriu. Galiu. Darau“ projektas „Sveikas. Iniciatyvus. Verslus“, kurio tikslas – sąlygų tolesniam augimui ir profesiniam bendravimui paaugliams ir jauniems žmonėms, linkusiems į …

Skaityti daugiau
Skip to content