Kintų pradinė mokykla:

1947-1948 m. m. laida

Laida, baigusi mokyklą 1947-1948 m. m.

1. Bražas Vacius
2. Gižaitė Lidija
3. Kalinauskas Algimantas
4. Kiminius Algimantas
5. Miselis Algirdas
6. Miselis Vytautas
7. Pociutė Irena
8. Ramanauskas Petras
9. Ukrinaitė Zita
10. Verksnys Martynas

Pradinis ugdymas – 1-4 klasės:
10 mokinių;
Mokytoja Aleksandra Jankevičienė

1948-1949 m. m. mokiniai (kitataučiai)
Pavardė, vardas
(lietuviškai)
Pavardė, vardas
(rusiškai)
1 klasė
1. Ivankov Šura
2. Ivankov Lena
3. Krovceva Liuda
4. Krovcev Saša
5. Kerena Ženia
6. Zotova Zina
7. Oreškov Lerik
1. Иваньков Шура
2. Иваньков Лена
3. Кровцева Люда
4. Кровцев Саша
5. Керена Женя
6. Зотова Зина
7. Орешков Лерик
2 klasė
1. Koroliova Lilia
2. Lukinova Olia
3. Sotnikov Kolia
4. Jefimov Vitia
5. Jefimova Tonia
6. Fomin Ruda
7. Oreškov Kolia
1. Королëва Лиля
2. Лукинова Оля
3. Сотников Коля
4. Ефимов Витя
5. Ефимова Тоня
6. Фомин Руда
7. Орешков Коля
3 klasė
1. Jefimova Tania
2. Zotov Šura
3. Fomin Julia
4. Kapitancev E.
1. Ефимова Таня
2. Зотов Шура
3. Фомин Юля
4. Капитанцев Э.
4 klasė
1. Vdovina T.1. Вдовина Т.

Mokytoja A. Golubkova (А. Голубкова)

Kintų septynmetė mokykla:

I laida, 1947-1952
1. Andrijauskas Tadas, 3 kl.
2. Bandžierius Vilius, Jurgio, 5, 6, 7 kl.
3. Bandžierius Vilius, Kristupo, 5, 6 kl.
4. Bražaitė Alė, 3, 4 kl.
5. Bražas Vaclovas, 5, 6 kl.
6. Dyglys Modestas, 7 kl.
7. Dvaržeckis Antanas, 5 kl.
8. Gižaitė Lidija, 5 kl.
9. Kavalytė ……….., 5 kl.
10. Kusa Robertas, 5 kl.
11. Labrencaitė Rūta, 5, 7 kl.
12. Labrencas Heinas, 3 kl.
13. Labrencas Jonas, 4, 5, 6, 7, kl.
14. Lesčinskas Alfonsas, 6, 7 kl.
15. Martusevičius Medardas, 7 kl.
16. Miklovaitė Elena, 5 kl.
17. Miselis Algirdas, 5, 6 kl.
18. Miselis Vytautas, 4 kl.
19. Paulavičiūtė Valė, 6, 7 kl.
20. Pociutė Irena, 5, 6, 7 kl.
21. Remeika Juozas, 5, 6, 7 kl.
22. Rėbžda Jokūbas, 6, 7 kl.
23. Speičytė Danutė, 5, 6, 7 kl.
24. Stoniutė Trautė, 5, 6 kl.
25. Šermukšnis Algirdas, 3, 4, 5, 6, 7 kl.
26. Šimkus Alfredas, 3, 4, 5, 6, 7 kl.
27. Šimkus Gotfridas, 3, 4, 5,6, 7 kl.
28. Šimoliūnaitė Genė, 5, 6 kl.
29. Šmitas Vilius, 3 kl.
30. Ukrinaitė Zita, 5, 6 kl.
31. Verksnys Martynas, 5, 6 kl.
32. Zymantas Antanas, 3, 4, 5 kl.
33. Žemgulytė Kazė, 5, 6 kl.
34. Žiobrys Vilius, 5, 6 kl.
35. Žiobrytė Marta, 5 kl.

 

Pradinis ugdymas – 1-4 klasės:
9 mokiniai; Mokytoja Aleksandra Jankevičienė

 

Pagrindinis ugdymas – 5-7 klasės:
29 mokiniai;
Auklėtojai: Stasys Jankevičius (6 kl.)

II laida 1947-1953
1. Aleknavičius Vytautas, 5,6,7 kl.
2. Andrijauskas Antanas, 3,4,5,6 kl.
3. Andrijauskas Tadas, 3,4,5,6 kl.
4. Augustaitytė Sigutė, 3 kl.
5. Barbaravičius Algis, 3 kl.
6. Bidvaitė Elena, 6 kl.
7. Bražaitė Danutė, 3,4,5,6,7 kl.
8. Brizgytė Lena, 3,4,5 kl.
9. Česnakas Marijonas, 5,6,7 kl.
10. Dulytė Erna, 3,4 kl.
11. Kizelevičiūtė Kastutė, 5,6 kl.
12. Labrencas Heinas, 3 kl.
13. Lomsargytė Zita, 5 kl.
14. Miselis Vytautas, 4,5 kl.
15. Norvilas Andrius, 3,4,5 kl.
16. Pilipauskaitė Nijolė, 5 kl.
17. Pociutė Zita, 3 kl.
18. Rapalys Ignas, 3,5,6,7 kl.
19. Reinkys Artūras, 5,6,7 kl.
20. Ruseckaitė Janė, 5 kl.
21. Šadagytė Emgarta, 4 kl.
22. Šadagytė Gerta, 4 kl.
23. Šilajutė Zina, 3 kl.
24. Šimonis Bronius, 4 kl.
25. Šipalytė Vitalija, 7 kl.
26. Zalieskaitė Emilija, 6,7 kl.
27. Žemgulytė Zosė, 4,5 kl.
28. Žilinskaitė Janė, 5,6,7 kl.
29. Žilvitis Vladas, 3,5 kl.

Pradinis ugdymas – 1-4 klasės:
18 mokinių; Mokytoja Aleksandra Jankevičienė

Pirmieji mokytojai:
Vabalų pradinė – …………………..
Mingės pradinė – …………………..
Stankiškių pradinė – ……………….
Ventės pradinė – ……………………
Kiškių pradinė – …………………….
Sakūčių septynmetė – …………….

 

Pagrindinis ugdymas – 5-7 klasės:
20 mokinių;
Auklėtojai: …………………………..

III laida 1947-1954
1. Aleksejevaitė Lida, 2,3,4,5,6,7 kl.
2. Andrijauskaitė Akvilina, 2 kl.
3. Augustinaitis Vaidevutis, 2 kl.
4. Banžierius Martynas, 5,6,7 kl.
5. Barbaravičius Virgis, 2 kl.
6. Bidvaitė Elena, 6,7 kl.
7. Brizgytė Lena, 2,5 kl.
8. Bogušas Jonas, 2 kl.
9. Danilavičius Stasys, 2,3 kl.
10. Dyglys Antanas, 2,3 kl.
11. Gramalys Antanas, 2 kl.
12. Gramalytė Birutė, 2,3,4 kl.
13. Jenčius Aloyzas, 7 kl.
14. Jankevičiutė Nijolė, 2 kl.
15. Janulevičiutė Birutė, 5,6,7 kl.
16. Kalvytė Lena, 3,4 kl.
17. Kašėta Vytautas, 7 kl.
18. Kovzinaitė Marytė, 2,3,4,5 kl.
19. Kuprytė Bronė, 6,7 kl.
20. Labrencas Gerardas, 2,3,4,5 kl.
21. Labrencas Heinas, 3,4 kl.
22. Mačerauskas Manfridas, 3,4,5,6 kl.
23. Markšaitytė Gertrūda, 5,6,7 kl.
24. Matulionis Antanas, 5,6,7 kl.
25. Naujokaitė Hilda, 2,3 kl.
26. Ničikauskaitė Ina, 7 kl.
27. Norvilas Povilas, 2,3,4 kl.
28. Petrutytė Marta, 2,3,4,5,6,7 kl.
29. Plaščinskas Jonas, 5 kl
30. Pociutė Zita, 3,4,5,6 kl.
31. Ramanauskas Juozas, 2 kl.
32. Remeika Jonas, 3,4 kl.
33. Rimkevičius Romas, 3 kl.
34. Ruigytė Gertrūda, 5 kl
35. Seniukaitė Aniceta, 2,3 kl.
36. Serapinas Albinas, 7 kl.
37. Surplys Zenonas, 3,4,5,6,7 kl.
38. Surplytė Paulina, 3,4,5 kl.
39. Skruibys Bronius, 7 kl.
40. Sudmanas Helmutis, 2,3,4,5,6,7 kl.
41. Šadagytė Gerta, 2 kl.
42. Šadagytė Emgarta, 2 kl.
43. Šapagaitė Birutė, 7 kl.
44. Šarfernortytė Ilzė, 7 kl.
45. Šarfnotaitė Erna, 5 kl.
46. Šimkutė Julė, 2,3,4,5,6,7 kl.
47. Šimkus Alfredas, 5 kl.
48. Šimoliūnaitė Genė, 5 kl.
49. Šlajutė Zina, 3,4 kl.
50. Šukytė Kristina, 6,7 kl.
51. Tamošiūnas Antanas, 5,6,7 kl.
52. Toleikytė Valė, 5,7 kl.
53. Valantavičius Reinoldas, 2 kl.
54. Zuzevičiūtė Pranė, 5,6,7 kl.
55. Žemgulytė Zosė, 5 kl.
56. Žilaitė Elzė, 2 kl.
57. Žilaitis Heinsas, 4,5,6,7 kl.
58. Žukaitė Irena, 5,6,7 kl.

 

Pradinis ugdymas – 1-4 klasės:
34 mokiniai; Mokytoja Aleksandra Jankevičienė

 

Pirmieji mokytojai:
Vabalų pradinė – …………………..
Mingės pradinė – …………………..
Stankiškių pradinė – ……………….
Ventės pradinė – ……………………
Kiškių pradinė – …………………….
Sakučių septynmetė – …………….

 

Pagrindinis ugdymas – 5-7 klasės:
36 mokiniai;
Auklėtojai: …………………………..

IV laida 1948-1955
1. Augustaitis Kęstutis, 1 kl.
2. Augustinaitė Kristina, 1 kl.
3. Bajoraitė Erika, 1,2,3,4,5,6 kl.
4. Barbaravičiutė Danutė, 1 kl.
5. Betigolskis Algirdas, 5,6 kl.
6. Bidvaitė Nastė, 4 kl.
7. Brizgytė Hilda, 1,2,3,4,5,6,7 kl.
8. Cyrulytė Gerta, 1 kl.
9. Danilevičius Stasys, 3,4,5 kl.
10. Daukšys Pranas, 5,6,7 kl.
11. Dyglys Antanas, 3 kl.
12. Endrutytė Danutė, 5 kl.
13. Galinis Jonas, 5,6 kl.
14. Gedaitis Vilius, 5 kl.
15. Gramalys Pranas, 1,2 kl.
16. Gramalytė Birutė, 4,5,6,7 kl.
17. (Hopen) Hopytė Kristina, 1,2,3,4 kl.
18. Jankevičiūtė Nijolė, 3,4,5,7 kl.
19. Janulevičiutė Birutė, 7 kl.
20. Kalvelytė Erika, 1 kl.
21. Kalvis Jurgis, 1,2,3 kl.
22. Kalvytė Lena, 4 kl.
23. Karalius Ernstas, 1 kl.
24. Karsokaitė Florencija, 5,6,7 kl.
25. Kenis Horstas, 1,2 kl.
26. Kenytė Aniliza, 1,2,3 kl.
27. Kentrys Alfredas, 1 kl.
28. Labrencaitė Erika, 1,2,3,4 kl.
29. Leščinskas Vaclovas, 5,6,7 kl.
30. Mačerauskaitė Leonora (Eleonora), 2,3,4,5,6 kl.
31. Mikalauskas (Alfredas) Alfonsas, 6,7 kl.
32. Mikužaitė Mėta, 1 kl.
33. Mikužys Martynas, 1 kl.
34. Mitkevičiūtė Albina, 4 kl.
35. Naginė Albinas, 5,6,7 kl.
36. Naujokaitė Hildegarda, 1 kl.
37. Naujokaitė Mėta, 1,2,3,4 kl.
38. Naujokas Bruno, 1,2,3,4 kl.
39. Naujokas Zigfridas, 1 kl.
40. Paulavičius Alfonsas, 6,7 kl.
41. Petrutis Helmutis, 1,2,3,4,5,6,7 kl.
42. Pociutė Zita, 6,7 kl.
43. Ramanauskas Juozas, 2,3,4,5,6,7 kl.
44. Remeikaitė Zosė, 2,3,4 kl.
45. Rugenytė Adelė, 1 kl.
46. Ruigytė Trautė, 5,6,7 kl.
47. Seniukaitė Aniceta, 3,4 kl.
48. Simonaitytė Edita, 1 kl.
49. Skiraitis Vilius, 5 kl.
50. Sklasčius Hansas, 5,6,7 kl.
51. Steponavičius Jonas, 1 kl.
52. Stončius Manfredas, 1 kl.
53. Strikaitis Klemas, 5 kl.
54. Stukanas Vaidotas, 5 kl.
43. Ramanauskas Juozas, 2,3,4,5,6,7 kl.
44. Remeikaitė Zosė, 2,3,4 kl.
45. Rugenytė Adelė, 1 kl.
46. Ruigytė Trautė, 5,6,7 kl.
47. Seniukaitė Aniceta, 3,4 kl.
48. Simonaitytė Edita, 1 kl.
49. Skiraitis Vilius, 5 kl.
50. Sklasčius Hansas, 5,6,7 kl.
51. Steponavičius Jonas, 1 kl.
52. Stončius Manfredas, 1 kl.
53. Strikaitis Klemas, 5 kl.

 

Pradinis ugdymas – 1-4 klasės:
44 mokiniai; Mokytoja –  Aleksandra Jankevičienė (2 kl.), I.Tamoš…(4 kl.)

 

Pirmieji mokytojai:
Vabalų pradinė – …………………..
Mingės pradinė – …………………..
Stankiškių pradinė – ……………….
Ventės pradinė – ……………………
Kiškių pradinė – …………………….
Sakučių septynmetė – …………….

 

Pagrindinis ugdymas – 5-7 klasės:
31 mokinys;

Auklėtojai: …………………………….

V laida 1949-1956
1. Augustinaitė Edita, 1,2,3 kl.
2. Adomaitytė Erika, 5 kl.
3. Aleknavičius Algis, 5 kl.
4. Alšauskas Vidas, 2,3,4 kl.
5. Bagurskaitė Nijolė, 4,5 kl.
6. Bajoraitė Erika, 6 kl.
7. Banevičius Romas, 5 kl.
8. Banžierius Ervinas, 5,6,7 kl.
9. Bergeris Gerhardas, 1 kl.
10. Bergerytė Edita, 1,2,3,4,5 kl.
11. Birtytė Eda, 5 kl.
12. Bielskus Regimantas, 5,6 kl.
13. Bruskys Reinchardas, 5 kl.
14. Cyrolytė Gerda, 1,2,3,4,5,6,7 kl.
15. Černiauskas Petras, 5,6 kl.
16. Černiutė Stasė, 4,5,6,7 kl.
17. Dabušinskaitė Bronė, 5 kl.
18. Daugėlaitė Marytė, 4,5,6 kl.
19. Gedminaitė Alina, 1,2,3,4,5,6,7 kl.
20. Gedvilaitė Rūta, 1 kl.
21. Geryba Petras, 1,2,3,4,5,6,7 kl.
22. Gerulytė Marytė, 5 kl.
23. Gramalys Pranas, 2,3,4,5,6 kl.
24. Grauslytė Aniceta, 6 kl.
25. Grūšpalkis Horstas, 5 kl.
26. Gulbinskas Gerdas, 5 kl.
27. Hopytė Kristina, 5,6,7 kl.
28. Jonelaitis Petras, 2 kl.
29. Jurgaitytė Zita, 2,3,4,5,6,7 kl.
30. Kalvelytė Erika, 1,2 kl.
31. Kalvis Jurgis, 3,4 kl.
32. Kalvytė Hilda, 4 kl.
33. Kantrimaitė Kazė, 1 kl.
34. Kašėta Petras, 5,6,7 kl.
35. Kenytė Haneliorė, 1,2 kl.
36. Kenytė Aniliza, 3 kl.
37. Klavas Ervinas, 5 kl.
38. Kliučius Algimantas, 5,6,7 kl.
39. Klumbytė Haneliorė, 5,6,7 kl.
40. Klumbytė Vanda, 5,6 kl.
41. Labrencaitė Erika, 4 kl.
42. Mačerauskas Albertas, 1 kl.
43. Mikutytė Aldona, 1 kl.
44. Mikužaitė Mėta, 1,2,3,4,5 kl.
45. Naujokaitė Erika, 1,2,3,4 kl.
46. Naujokaitė Mėta, 4,5 kl.
47. Naujokas Zigfridas, 1 kl.
48. Paulauskaitė Albina, 2,3 kl.
49. Petrutis Edvardas, 4,5 kl.
50. Plėvė Andrius, 5 kl.
51. Plėvytė Erika, 5 kl.
52. Rėbždaitė Kazė, 5 kl.
53. Rėbždaitė Marytė, 5,6,7 kl.
54. Remeikaitė Zosė, 4,5,6 kl.
55. Rozgardas Artūras, 5 kl.
56. Ruzgys Juozas, 5,6 kl.
57. Selenytė Danutė, 4 kl.
58. Seniukaitė Aniceta, 4,5,6 kl.
59. Skeraitis Vilius, 5 kl.
60. Surplys Adolfas (Alfonsas), 1,2,3,4 kl.
61. Šadagytė Gerda, 5 kl.
62. Šarkutė Edita, 6 kl.
63. Šiaudvytis Klemas, 1 kl.
64. Šlajutė Zina, 6,7 kl.
65. Šneideraitis Alfredas, 5 kl.
66. Treigys Jonas, 1,2 kl.
67. Valinaitis Alfredas, 5 kl.
68. Valinaitis Andrius, 5 kl.
69. Vaščila Domas, 5 kl.
70. Vybernaitytė Erika, 5 kl.
71. Žemaičiūnaitė Birutė, 6 kl.
72. Žemgulytė Juzė, 1,2,3 kl.
73. Žilaitė Milda, 1 kl.
74. Žiobrys Alfredas, 5 kl.

 

Pradinis ugdymas – 1-4 klasės:
35 mokiniai;
Mokytojai: Aleksandra Jankevičienė (1-2 kl.), Ona Kizelevičiūtė (3 kl.), V. Banevičiūtė (4 kl.)

 

Pirmieji mokytojai:
Vabalų pradinė – …………………..
Mingės pradinė – …………………..
Stankiškių pradinė – ……………….
Ventės pradinė – ……………………
Kiškių pradinė – …………………….
Sakučių septynmetė – …………….

 

Pagrindinis ugdymas – 5-7 klasės:
48 mokiniai;
Auklėtojai: …………………………..

VI laida 1950-1957
1. Alšauskas Vidas, 4 kl.
2. Adomaitytė Erika, 5 kl.
3. Aleknavičius Algis, 5 kl.
4. Bagurskas (Edvardas) Eduardas, 2,3,4 kl.
5. Balandis Antanas, 5 kl.
6. Baltrušytė Zonė, 5 kl.
7. Bergeris Gerardas, 1,2 kl.
8. Bergytė Edita, 6 kl
9. Bertytė Eda, 5 kl.
10. Bielskus Algirdas, 5 kl.
11. Bruskys Reinchardas, 5 kl.
12. Čenkus Juozas, 5,6 kl.
13. Čerlinskas Algirdas, 1 kl.
14. Čirvirnskaitė Nijolė, 1,2,3,4 kl.
15. Daugėla Julius, 2,3,4,5,6,7 kl.
16. Dūda Algis, 6 kl.
17. Dabašinskaitė Bronė, 5,6,7 kl.
18. Gerlinskas Algirdas, 3 kl.
19. Gerulytė Marytė, 5 kl.
20. Gimbutas Juozas, 5 kl.
21. Gramalys Pranas, 6,7 kl.
22. Griciūtė Regina, 1,2 kl.
23. Grušpalkis Horstas, 5 kl.
24. Jonelaitis Petras, 2,3,4,5,6,7 kl.
25. Kalvelytė Erika, 2 kl.
26. Kalvytė Hilda, 3,4 kl.
27. Klumbytė Brigita, 5 kl.
28. Kontrimaitė Kazė, 1,2,3,4,5 kl.
29. Karsokas Eugenijus, 5 kl.
30. Leščinskas Algis, 5,6,7 kl.
31. Lomsargis Eduardas, 1 kl.
32. Lukoševičius Jurgis, 1,2,3 kl.
33. Mačerauskas Albertas, 1 kl.
34. Markevičiūtė Angelė, 5,6 kl.
35. Mikėnas Rimantas, 4,5,6 kl.
36. Mikutytė Aldona, 1,2 kl.
37. Mikužaitė Trautė, 1 kl.
38. Mišinskaitė Erika, 1,2,3 kl.
39. Naujokas Zigfridas, 1,2 kl.
40. Norvilas Jurgis, 5 kl.
41. Paulauskaitė Albina, 4,5 kl.
42. Plėvė Andrius, 5 kl.
43. Plėvytė Erika, 5 kl.
44. Piešininkas Gerardas, 1,2 kl.
45. Rėbždaitė Kazė, 5,6,7 kl.
46. Rimkus Aloyzas, 5 kl.
47. Ruzgytė Jadzė, 4 kl.
48. Siurplys Adolfas, 4,5 kl.
49. Sklastys Gerhardas, 5 kl.
50. Straugalys Alfredas, 5 kl.
51. Surplys Vytautas, 1,2 kl.
52. Svaraitė Greta, 4,5 kl.
53. Šadagytė Kristina, 1,2 kl.
54. Šavelskas Jonas, 5 kl.
55. Šerlinskas Algirdas, 2 kl.
56. Šiaudvytis Klemas, 1,2 kl.
57. Šneideraitis Alfredas, 5 kl.
58. Tamošauskaitė Vanda, 4 kl.
59. Vaičekauskaitė Elena, 5,6 kl.
60. Vaidyla Alfonsas, 1 kl.
61. Valantovičius Petras, 1 kl.
62. Valinaitis Alfredas, 5 kl.
63. Valinaitis Andrius, 5 kl.
64. Vaščyla Domas, 5,6,7 kl.
65. Vybernaitytė Erika, 5 kl.
66. Žemgulytė Juzė, 3,4,5 kl.
67. Žiobrys Alfredas, 5 kl.
68. Žiobrys Horstas, 5 kl.

 

Pradinis ugdymas – 1-4 klasės:
32 mokiniai;
Mokytojai: I.Tamoš…. (2-3 kl.), V.Banevičiūtė(3-4 kl.), Norkienė Vitalija (4 kl.)

 

Pirmieji mokytojai:
Vabalų pradinė – …………………..
Mingės pradinė – …………………..
Stankiškių pradinė – ……………….
Ventės pradinė – ……………………
Kiškių pradinė – …………………….
Sakučių septynmetė – …………….

 

Pagrindinis ugdymas – 5-7 klasės:
43 mokiniai;
Auklėtojai: …………………………..

VII laida 1951-1958
1. Akilionytė Danutė, 2,3,4,5,6 kl.
2. Aciūtė Danutė, 6,7 kl.
3. Alšauskas Antanas, 1 kl.
4. Balčiūnas Vytautas, 4,5,6,7 kl.
5. Bergis Gerardas, 2,3 kl.
6. Briedis Antanas, 3,6 kl.
7. Cyrolis Fricas, 1,2,3,4 kl.
8. Čenkus Juozas, 6 kl.
9. Čėsna Antanas, 1,2,3 kl.
10. Čėsna Petras, 1 kl.
11. Čėsnaitė Jadzė, 1,2,3 kl.
12. Čėsnaitė Natalija, 1 kl.
13. Dreižas Jonas, 2 kl.
14. Eidukonis Algis, 3 kl.
15. Gedminas Rimantas, 1,2,3,4,5,6,7 kl.
16. Gedvila Algimantas, 1 kl.
17. Gricius Justinas, 1,2,3,4,5,6,7 kl.
18. Griciūtė Regina, 3,4,5,6,7 kl.
19. Gumuliauskaitė Birutė, 3,4 kl.
20. Jablonskis Petras, 1 kl.
21. Jonelaitis Petras, 7 kl.
22. Jurgaitytė Stasė, 1,2,3 kl.
23. Kalvytė Hilda, 4 kl.
24. Kalvytė Liorė, 2,3,4 kl.
25. Kalvytė Ona, 1 kl.
26. Kenytė Haneliora, 1 kl.
27. Kliučius Petras 4,5,6,7 kl.
28. Kontrimaitė Kazė, 6,7 kl.
29. Labrencas Zigfridas, 1 kl.
30. Lukoševičius Jurgis, 3 kl.
31. Mačerauskas Albertas, 1 kl.
32. Mikutytė Danutė, 6,7 kl.
33. Mikutis Vaclovas, 1 kl.
34. Mikužaitė Trautė, 1,2,3,4 kl.
35. Naujokaitė Erika, 2,3,4 kl.
36. Naujokas Zigfridas, 2,3,4 kl.
37. Piešininkas Gerardas, 2,3,4 kl.
38. Rėbžda Jonas, 3 kl.
39. Ruzgys Antanas, 3 kl.
40. Ruzgytė Jadzė, 4 kl.
41. Siurplys Vytautas, 2,3,4 kl.
42. Skiparytė Zita, 1,2,3,4 kl.
43. Sklasčius Gehardas, 6 kl.
44. Spečkauskas Andrius, 1 kl.
45. Strazdaitė Irma, 6,7 kl.
46. Šadagytė Kristina, 6,7 kl.
47. Šiaudvytis Klemas, 1 kl.
48. Urbonavičiūtė Emilija, 1,2,3,4 kl.
49. Vaičekauskaitė Elena, 6,7 kl.
50. Vaidyla Alfonsas, 1,2 kl.
51. Vaidyla Vaclovas, 1,2 kl.
52. Venckus Paulius, 6 kl.
53. Žukaitė Marytė, 6,7 kl.

 

Pradinis ugdymas – 1-4 klasės:
42 mokiniai;

 

Mokytojai: Ona Kizelevičiūtė (1 kl.), I.Tamoš…. (1,2,3 kl.),  V.Banevičiūtė(2 kl.),  E.Petrauskienė (4 kl.)

 

Pirmieji mokytojai:
Vabalų pradinė – …………………..
Mingės pradinė – ………………….
Stankiškių pradinė – ……………..
Ventės pradinė – …………………..
Kiškių pradinė – …………………..
Sakučių septynmetė – …………..

 

Pagrindinis ugdymas – 5-7 klasės:
18 mokinių;
Auklėtojai: ………………………….

VIII laida 1952-1959
1. Alšauskas Antanas, 1,2 kl.
2. Balčiūnaitė Birutė, 4,5,6,7 kl.
3. Baranauskas Vygandas, 6 kl.
4. Balandis Antanas, 5 kl.
5. Cyrolis Fricas, 5,6,7 kl.
6. Čerkis Kazys, Juozo, 1 kl.
7. Čėsnaitė Natalija, 1 kl.
8. Čėsnaitė Zofija, 1,2,3,4 kl.
9. Gižas Verneris, 1,2,3,4,5 kl.
10. Jablonskis Petras, 1 kl.
11. Jankevičius Gediminas, 1,2 kl.
12. Jokubaitytė Sabina, 5 kl.
13. Jasaitis Ignas, 4 kl.
14. Jurgaitytė Stasė, 4 kl.
15. Kalfeldas Adolfas, 5 kl.
16. Kalvytė Liorė, 5 kl.
17. Kibirkštytė Birutė, 5,6,7 kl.
18. Kleinauskaitė Milda, 1,2 kl.
19. Klumbytė Brigita, 5 kl.
20. Krampaitė Erika, 5 kl.
21. Kriukis Jonas, 5,6,7 kl.
22. Kukulys Vilius, 5,6 kl.
23. Labrencas Zigfridas, 1,2 kl.
24. Lėperaitė Uršulė, 1 kl.
25. Mačėnas Algimantas, 5,6,7 kl.
26. Malcas Zenonas, 1,2 kl.
27. Mikalauskaitė Vida, 5 kl.
28. Mikužaitė Trautė, 4 kl.

29. Naujokas Zigfridas, 4 kl.
30. Norkus Petras, 6 kl.
31. Onytė Valtrautė, 5 kl.
32. Plėvė Verneris, 5 kl.
33. Piešininkas

Gehardas, 5 kl.
34. Rėbžda Jonas, 4 kl.
35. Rosas Petras, 1,2,3,4 kl.
36. Ruzgys Antanas, 4 kl.
37. Savickaitė Gailutė, 1,2 kl.
38. Skiparytė Zita, 4,5,6,7 kl.
39. Sklasčiūtė Ana, 5 kl.
40. Siurplys Vytautas, 4 kl.
41. Šadagys Erikas, 5 kl.
42. Šimkus Stasys, 5 kl.
43. Špečkauskas (Alfonsas) Andrius, 1,2 kl.
44. Tysas Diteris, 5 kl.
45. Tonikeris Diteris, 1,2 kl.
46. Ūbartaitė Aldona, 7 kl.
47. Vaičekauskaitė Elena, 7 kl.
48. Vaišvilaitė Aldona, 1,2,3,4,5,6,7 kl.
49. Venckus Erikas, 5,6,7 kl.
50. Venckus Paulius, 6,7 kl.
51. Vybernaitis Diteris, 5,6,7 kl.
52. Zurlytė Irena, 5 kl.
53. Žemgulys Vytautas, 1,2,3,4,5 kl.
54. Žemgulytė Stasė, 5,6,7 kl.
55. Žilaitis Petras, 1,2,3,4 kl.
56. Žiobrys Gehardas, 5 kl.

 

Pradinis ugdymas – 1-4 klasės:
27 mokiniai;

 

Mokytoja S.Tamoš…………. (1 kl.), V.Banevičiūtė (2 kl.),
Vitalija Norkienė (2,4 kl.), Aldona Rav…. (4 kl.)

 

Pirmieji mokytojai:
Vabalų pradinė – …………………..
Mingės pradinė – …………………..
Stankiškių pradinė – ……………….
Ventės pradinė – ……………………
Kiškių pradinė – …………………….
Sakučių septynmetė – …………….

 

Pagrindinis ugdymas – 5-7 klasės:
34 mokiniai;

Auklėtojai: …………………………..

Kintų aštuonmetė mokykla:

I laida, 1953-1961
1. Ališauskas Antanas, 2 kl.
2. Berželionytė Gražina, 1,2,3,4 kl.
3. Baranauskaitė Danutė, 5 kl.
4. Brinkytė Erika, 5,6 kl.
5. Čiuladaitė Rūta, 7,8 kl.
6. Čerkytė Janina, 1 kl.
7. Čėsnaitė Natalija, 1,2,3 kl.
8. Engelynaitė Trautė, 5 kl.
9. Geryba Vaclovas, 1 kl.
10. Gerybaitė Stasė, 1,2,3,4,5 kl.
11. Gelžytė Rūta, 5 kl.
12. Gižas Verneris, 5,6,7 kl.
13. Grušpalkytė Erika, 1 kl.
14. Jašinskaitė Adrija, 1,2,5 kl.
15. Jokubaitytė Sabina, 5 kl.
16. Jasaitis Ignas, 4 kl.
17. Jurgaitytė Stasė, 4,5 kl.
18. Kalvytė Liorė, 5,6,7 kl.
19. Kendarytė Vida, 7 kl.
20. Klišauskaitė Irena, 8 kl.
21. Kokys Diteris, 5,6,7,8 kl.
22. Koverovaitė Marytė, 5 kl.
23. Krampaitė Erika, 5 kl.
24. Mačerauskas Jurginas, 1 kl.
25. Malcas Zenonas, 5 kl.
26. Martinaitytė Liuda, 7 kl.
27. Mikutis Vaclovas, 5,6,7 kl.
28. Mikutytė Genutė, 5,6,7,8 kl.
29. Parakininkas Jonas, 5 kl.
30. Plėvė Verneris, 5 kl.
31. Pucilauskas Algis, 4,5,6,7,8 kl.
32. Pulkauskas Petras, 8 kl.
33. Rėbžda Jonas, 4 kl.
34. Ruzgys Jonas, 1 kl.
35. Rūkštelė Leopoldas, 7,8 kl.
36. Siurplys Vytautas, 4,5 kl.
37. Siurplytė Janina, 1,2,3,4,5,6,7,8 kl.
38. Sklasčiūtė Anelyzė, 5 kl.
39. Šeriūnaitė Aldona, 1 kl.
40. Šidlauskaitė Irena, 1 kl.
41. Šimkus Rimas, 1 kl.
42. Šimkus Stasys, 5,6,7,8 kl.
43. Šlajus Alfonsas, 5 kl.
44. Špečkauskas Andrius, 4,5 kl.
45. Tonikeris Diteris, 4 kl.
46. Trumpiškis Stasys, 8 kl.
47. Ubartaitė Aldona, 8 kl.
48. Vaščyla Vincas, 4,5 kl.
49. Zurlytė Irena, 5 kl.
50. Žemgulys Jonas, 5 kl.
51. Žemgulytė Stasė, 8 kl.
52. Žilaitis Petras, 4,5,6 kl.
53. Žiobrys Gerchardas, 5,6,7,8 kl.
54. Žulpaitė Aldona, 5 kl.
55. Žvirblis Sigitas, 2,3 kl.

Pradinis ugdymas – 1-4 klasės:
24 mokiniai;
Mokytojai: Norkienė Vitalija (1 kl.),
Petrauskienė E. (2 kl.)

II laida 1954-1962
1. Augustinaitė Irena, 6 kl.
2. Berželionytė Gražina, 5 kl.
3. Birtytė Sabina, 5 kl.
4. Birtytė Ziglinda, 5 kl.
5. Drapkinas Valentinas, 5 kl.
6. Dūda Antanas, 2,3 kl.
7. Eidukaitė Dana, 6 kl.
8. Engelynaitė Valtrautė, 5,6,7,8 kl.
9. Ežerskis Bronius, 7,8 kl.
10. Ežerskis Valius, 7 kl.
11. Gelžytė Rūta, 5 kl.
12. Geryba Vaclovas, 2 kl.
13. Gerybaitė Stasė, 5,6,7 kl.
14. Gricius Romualdas, 2,3,4,5,6,7 kl.
15. Jurgaitytė Zuzana, 2,3 kl.
16. Jutelis Alfredas, 5,6,7,8 kl.
17. Kliučius Jonas, 2,3,4 kl.
18. Kniečiūnas Algimantas, 8 kl.
19. Krampaitė Erika, 5 kl.
20. Kukštaitė Elena, 5,6 kl.
21. Lutinskas Kostas, 8 kl.
22. Mačerauskas Jurginas, 2 kl.
23. Malcas Zenonas, 5,6,7 kl.
24. Markšaitytė Helga, 5 kl.
25. Miškinytė Rita, 6,7 kl.
26. Parakininkas Jurgis, 5,6 kl.
27. Paulauskas Robertas, 2,3,4 kl.
28. Paulikas Algis, 8 kl.
29. Pleskytė Marytė, 5,6,7 kl.
30. Plėvė Verneris, 5 kl.
31. Pruckus Zigmas, 4 kl.
32. Ramanauskaitė Regina, 2,3,5,6,7,8 kl.
33. Rėbžda Jonas, 4 kl.
34. Rimkus Vaclovas, 5,6 kl.
35. Ruzgys Jonas, 2 kl.
36. Seržinskaitė Stanislova, 5 kl.
37. Stasiulis Vytautas, 6 kl.
38. Šiaudvytytė Elena, 2 kl.
39. Šidlauskaitė Irena, 5 kl.
40. Šimkus Rimas, 2 kl.
41. Šlajus Alfonsas, 5,6,7,8 kl.
42. Šlepaitė Zigrida, 6,7,8 kl.
43. Špečkauskas Apolinaras, 2,3 kl.
44. Šukys Antanas, 5,6,7 kl.
45. Šukytė Zofija, 2,5 kl.
46. Tankelevičius Jonas, 5,6,7 kl.
47. Tarailaitė Onutė, 5 kl.
48. Tonikeris Diteris, 5 kl.
49. Tonikeris Gintaras, 2,3,4 kl.
50. Urniežiūtė Elena, 2,3 kl.
51. Vaišvilaitė Irena, 2,4,5,6,7,8 kl.
52. Vaščyla Vincas, 5,6,7 kl.
53. Zakarytė Stefanija, 5 kl.
54. Žarkauskas Juozas, 2 kl.
55. Žemgulys Jonas, 5,6 kl.
56. Žiliūtė Irena, 7 kl.
57. Žiobrytė Kristina, 5,6,7,8 kl.
58. Žvirblytė Violeta, 2 kl.

 

Pradinis ugdymas – 1-4 klasės:
20 mokinių;
Mokytojai: …………………………….
Vabalų pradinė – …………………..
Rugulių pradinė – ………………….
Mingės pradinė – …………………..
Stankiškių pradinė – ……………….
Ventės pradinė – ……………………
Kiškių pradinė – …………………….
Sakučių septynmetė – …………….

 

Pagrindinis ugdymas – 5-7 klasės:
42 mokiniai;
Auklėtoja M. Petrauskienė?

III laida 1955-1963
1. Berželionytė Gražina, 5,6 kl.
2. Briedis Kostas, 1,2 kl.
3. Bukučinskaitė Gražina, 6,7,8 kl.
4. Čenkutė Onutė, 5,6,7,8 kl.
5. Dūda Antanas, 3,4,5,6,7,8 kl.
6. Einiutė Lida, 8 kl.
7. Ežerskis Jonas, 6 kl.
8. Geryba Vaclovas, 2,3,4 kl.
9. Ilsevičius Valdemaras, 5 kl.
10. Jucikaitė Birutė, 2,3,4 kl.
11. Jurgaitytė Zuzana, 2,3,4,5,6,7 kl.
12. Kavaliauskas Tadas, 1 kl.
13. Kelpša Algirdas, 1,2,3,4 kl.
14. Kilaitis Jonas, 1,2,3,4,5,6,7,8 kl.
15. Lukočevičius Vaclovas, 5 kl.
16. Mačėnaitė Gramalytė Valė, 4,5 kl.
17. Mačerauskaitė Marijana, 1,2,3,4,
18. Mačerauskas Jurginas, 2,3 kl.
19. Markšaitytė Helga, 5 kl.
20. Maziliauskas Mečislovas, 5 kl.
21. Miklovaitė Rūta, 1 kl.
22. Mikužaitė Haneliorė (Ona), 1,2 kl.
23. Milkeraitytė Eglė, 4,5,6,7,8 kl.
24. Milkeraitytė Virginija, 4,5,6,7,8 kl.
25. Mineikytė Regina, 5 kl.
26. Miškinytė Gražina, 5,6 kl.
27. Parakininkas Jurgis, 6 kl.
28. Paulauskas Robertas, 4,5,6 kl.
29. Pruckus Zigmas, 4,5,6 kl.
30. Radišauskas Edmundas, 5,6,7 kl.
31. Rimkus Vaclovas, 6 kl.
32. Sadauskas Algis, 5,6,7 kl.
33. Sarapinas Aloyzas, 2,3 kl.
34. Seržinskaitė Stasė, 5 kl.
35. Siurplytė Justina, 1,2 kl.
36. Skiparytė Regina, 1,2,3,4,5 kl.
37. Smolenskas Vytautas, 6,7 kl.
38. Spečkauskaitė Salomėja (Birutė), 1,2,3,4 kl.
39. Spečkauskas Apolinaras, 3,4,5,6,7 kl.
40. Šermukšnis Antanas, 1,2 kl.
41. Šidlauskaitė Irena, 5,6,7,8 kl.
42. Šimkus Rimas, 2,3 kl.
43. Šimkutė Zonė, 5 kl.
44. Šneiderytė Janina, 1,2,3,4,5,6,7,8 kl.
45. Šukys Antanas, 7,8 kl.
46. Šukytė Zosė, 5,6 kl.
47. Švarcaitė Violeta, 6,7,8 kl.
48. Tarailaitė Onutė, 5,6,7,8 kl.
49. Tonikeris Diteris, 5 kl.
50. Tonikeris Gintaras, 2,3,4,5 kl.
51. Urniežius Petras, 1 kl.
52. Vaščyla Vincas, 7 kl.
53. Vitkauskaitė Nijolė, 5,6,7,8 kl.
54. Zakarytė Magdalena, 5,6 kl.
55. Zakarytė Stefanija, 5,6,7,8 kl.
56. Žarkauskas Juozas, 2,3,4 kl.
57. Žarnauskaitė Vanda, 5,6,7,8 kl.
58. Žemgulys Jonas, 6,7 kl.
59. Žiobrytė Elfryda, 5,6,7,8 kl.

 

Pradinis ugdymas – 1-4 klasės:
28 mokiniai; Mokytojai: Petrauskienė E. (1 kl.)

 

Pirmieji mokytojai:
Vabalų pradinė – …………………..
Mingės pradinė – …………………..
Stankiškių pradinė – ……………….
Ventės pradinė – ……………………
Kiškių pradinė – …………………….
Sakučių septynmetė – …………….

 

Pagrindinis ugdymas – 5-8 klasės:
43 mokiniai;
Auklėtojai: Petrauskienė M. (5 kl.)

IV laida 1956-1964
1. Balsys Pranas, 4 kl.
2. Berželionytė Gražina, 6,7,8 kl.
3. Bėrancas Vytautas, 5 kl.
4. Birbalas Petras, 5 kl.
5. Birbalas Vaclovas, 5 kl.
6. Čiužas Jonas, 5,6,7,8 kl.
7. Dargis Vytautas, 1,2 kl.
8. Dūda Vidas, 1 kl.
9. Ežerskis Jonas, 6,7,8 kl.
10. Geryba Vaclovas, 4,5 kl.
11. Ilsevičius Voldemaras, 5,6 kl.
12. Jakutytė Nijolė, 4,5,6 kl.
13. Jonelaitis Bernardas, 1,2 kl.
14. Jurgaitis Kazys, 1,2 kl.
15. Kaunas Albertas, 5,6,7 kl.
16. Kavaliauskas Tadas, 1,2 kl.
17. Kavaliauskaitė Halina, 1 kl.
18. Kniečiūnaitė Aldona, 6 kl.
19. Kumpytė Nijolė, 1,2 kl.
20. Kelpša Algis, 4,5 kl.
21. Lukoševičius Vaclovas, 5 kl.
22. Lusaitė Marytė, 1 kl.
23. Liudžius Jonas, 1,2,3,4 kl.
24. Macaitė Marytė, 5,6,7,8 kl.
25. Mačerauskas Arvydas, 1,2 kl.
26. Mačėnaitė Valė, 5,8 kl.
27. Mačiuitytė Birutė, 6,7,8 kl.
28. Maziliauskas Mečys, 5,6,7 kl.
29. Mikožaitė Ona, 2 kl.
30. Mikutis Juozas, 6 kl.
31. Naginevičiūtė Ona, 5,6,7,8 kl.
32. Parakininkaitė Ona, 5 kl.
33. Paulauskaitė Virginija, 4,5,6,7,8 kl.
34. Paulauskas Robertas, 6,7,8 kl.
35. Pruckus Vidmantas, 4,5,6,7 kl.
36. Pruckutė Zina, 2 kl.
37. Sartūnas Uvis (Huva), 1,2,3,4 kl.
38. Sklastys Verneris, 5 kl.
39. Skiparis Sigitas, 1,2 kl.
40. Skiparytė Regina, 5,6,7,8 kl.
41. Smirnovaitė Irena, 1 kl.
42. Smolenskas Vytautas, 7 kl.
43. Surplytė Justina, 1,2,3,4,5 kl.
44. Šabaniauskas Ričardas, 5,6,7,8 kl.
45. Šerkus Bruno, 5 kl.
46. Šermukšnis Antanas, 2 kl.
47. Šiaulytytė Stasė, 5,6,7,8 kl.
48. Šimkus Kęstutis, 1 kl.
49. Šimkus Rimas, 4 kl.
50. Šimkutė Angėlė, 1 kl.
51. Šimkutė Zonė, 5,6 kl.
52. Špečkauskaitė Salomėja, 4,5,6,7,8 kl.
53. Špečkauskas Apolinaras, 7,8 kl.
54. Špiliauskas Pranas, 1,2 kl.
55. Šukys Modestas, 5,6 kl.
56. Šukytė Zosė, 6 kl.
57. Tonikeris Diteris, 5 kl.
58. Tonikeris Gintaras, 5 kl.
59. Venckutė Genė, 5,6,7,8 kl.
60. Žarkauskas Juozas, 4,5 kl.
61. Žukaitė Elena, 1 kl.
62. Žvirblytė Danutė, 1,2,3,4,5,6,7 kl.

 

Pradinis ugdymas – 1-4 klasės:
31 mokinys; Mokytojai: V.Naus…, ………………………..

 

Pirmieji mokytojai:
Vabalų pradinė – …………………..
Mingės pradinė – …………………..
Stankiškių pradinė – ……………….
Ventės pradinė – ……………………
Kiškių pradinė – …………………….
Sakučių septynmetė – …………….

 

Pagrindinis ugdymas – 5-8 klasės:
40 mokinių;
Auklėtojai: ………………………………..

V laida 1957-1965
1. Aleknavičius Algirdas, 1,2,3,4,5,6,7,8 kl.
2. Andziulis Mindaugas, 8 kl.
3. Andriulis Alfonsas, 5,6 kl.
4. Balsys Pranas, 4,5 kl.
5. Balsytė Birutė, 3,4 kl.
6. Banys Juozas, 8 kl.
7. Bartusevičiūtė Benedikta, 1 kl.
8. Barkaitytė Dagmara, 6,7,8 kl.
9. Barsteikaitė Ksavera, 4,5,6,7,8 kl.
10. Bertulis Vytautas, 1,2 kl.
11. Bėrancas Vytautas, 5 kl
12. Berželionytė Aldona, 2 kl.
13. Birbalas Petras, 5 kl.
14. Birbalas Vaclovas, 5 kl.
15. Barsteika Silvestras, 4,5 kl.
16. Bytautas Steponas, 6,7,8 kl.
17. Banys Juozas, 7,8 kl.
18. Budrikaitė Izabelė, 4,5,8 kl.
19. Bukauskaitė Ona, 8 kl.
20. Čenkus Stasys, 5,6,7,8 kl.
21. Dargis Vytautas, 4,5,6,7,8 kl.
22. Dylertas Valius, 5,6,7,8 kl.
23. Dūda Vidmantas, 1,2,3,5 kl.
24. Einius Simas, 6 kl.
25. Gižaitė Gerlinda, 1,2,3 kl.
26. Geryba Vaclovas, 5,6 kl.
27. Gerulytė Valtrautė, 5 kl.
28. Gervelytė Roma, 7 kl.
29. Jurgaitis Kazys, 2 kl.
30. Kavaliauskaitė Kalina, 1 kl.
31. Kalvis Jonas, 5,6,7,8 kl.
32. Kelpša Algis, 5,6,7,8 kl.
33. Kilaitytė Regina, 1,2,3 kl.
34. Klumbys Petras, 5,6,7,8 kl.
35. Kraučenka Edmundas, 8 kl.
36. Lusaitė Marytė, 1 kl.
37. Lusas Jonas, 1 kl.
38. Liaušaitė Valė, 5,6,7,8 kl.
39. Liudžius Jonas, 4,5,6,7,8 kl.
40. Lukoševičius Vaclovas, 5 kl.
41. Lukoševičius Vytautas, 5,6 kl.
42. Lukošius Virginijus, 3,4 kl.
43. Lutinskaitė Virginija, 5,6,7,8 kl.
44. Macas Petras, 5,6 kl. A
45. Mačėnas Petras, 2,3,4,5,6,7,8 kl.
46. Majutė Zosė, 2,3 kl.
47. Malcaitė Nijolė, 6 kl.
48. Maziliauskaitė Valė, 5,6,7,8 kl.
49. Maziliauskas Mečislovas, 7,8 kl.
50. Mikulčikas Lionginas, 6 kl.
51. Miškinis Vilius, 3,4 kl.
52. Mikutis Juozas, 6,7 kl.
53. Mikutytė Marytė, 5,6,7,8 kl.
54. Norkus Vytautas, 1 kl.
55. Patlabaitė Zosė, 5 kl.
56. Parakininkaitė Justina, 5,6,7,8 kl.
57. Petrikas Vidmantas, 2,3,4,5,6,7,8 kl.
58. Petrošiūtė Salomėja, 4 kl.
59. Pruckutė Zina, 2,3 kl.
60. Rūkštelytė Albina, 5,6,7,8 kl.
61. Rūkštelytė Vladzė, 5,6,7,8 kl.
62. Rumšaitė Aldona, 8 kl.
63. Rupainytė Regina, 5,6 kl.
64. Sartūnas Uvis, 4 kl.
65. Selenytė Bronė, 6,7,8 kl.
66. Skiparis Sigitas, 2,3,4 kl.
67. Sklastys Verneris, 5,6 kl.
68. Stančiūtė Gerlinda, 1 kl.
69. Staukaitis Česlovas, 5 kl.
70. Sudmantaitė Janina, 8 kl.
71. Surplys Antanas, 1,2 kl.
72. Surplytė Justina, 5,6,7,8 kl.
73. Svetikas Alfredas, 3,4 kl.
74. Šermukšnis Antanas, 3,4 kl.
75. Šerkus Bruno, 5 kl.
76. Šimonis Liudas, 1,2,3 kl.
77. Šimkutė Angelė, 1,2 kl.
78. Šimkus Kęstutis, 1 kl.
79. Šimkus Rimas, 4,5 kl.
80. Špiliauskas Pranas, 3 kl.
81. Šukys Modestas, 6,8 kl.
82. Tankelevičius Kęstutis, 5,6,7,8 kl.
83. Ukrinas Kęstutis, 1,2,3 kl.
84. Urbonaitė Dorė, 1 kl.
85. Vaidaugaitė Regina, 8 kl.
86. Vaišvila Edmundas, 1,2,3,4,5,6,7,8 kl.
87. Vaitkus Zigmas, 1,2,3 kl.
88. Žarkauskas Juozas, 5,6 kl.
89. Žukaitė Elena, 1,2,3,4,5,6,7,8 kl.

 

Pradinis ugdymas – 1-4 klasės:
42 mokiniai; Mokytojas ………………………………….

 

Pirmieji mokytojai:
Vabalų pradinė – ………………………
Rugulių pradinė – …………………….
Mingės pradinė – …………………….
Stankiškių pradinė – ………………..
Ventės pradinė – …………………….
Kiškių pradinė – ……………………..
Sakučių septynmetė – ……………..

 

Pagrindinis ugdymas – 5-8 klasės:
5-6 klasės:
A klasė – 24 mokiniai, auklėtojas …………………….
B klasė – 19 mokinių, auklėtojas …………………….
7-8 klasės: 37 mokiniai, auklėtojas ……………………….

VI laida 1958-1966
1. Antanaitytė Regina, 8 kl.
2. Balsytė Birutė, 4,5 kl.
3. Barsteika Silvestras, 5 kl.
4. Bertulis Vytas, 2 kl.
5. Berželionytė Aldona, 5,6,7,8 kl.
6. Bėrancas Vytautas, 5 kl.
7. Budrikaitė Izabelė, 5,6 kl.
8. Budrikas Stasys, 3 kl.
9. Bukučinskaitė Irena, 5 kl.
10. Čenkutė Bronė, 5,6 kl.
11. Čenkutė Marytė, 7,8 kl.
12. Dargytė Danutė, 2 kl.
13. Dargytė Janina, 5,6,7,8 kl.
14. Dylertas Petras, 5,6,7,8 kl.
15. Dūda Vidmantas, 5,6,7,8 kl.
16. Grigalytė Regina, 2 kl.
17. Jakutis Antanas, 2 kl.
18. Jakutis Vytautas, 3,4 kl.
19. Jurgaitis Kazys, 2,3 kl.
20. Jutka Alvydas, 2 kl.
21. Kašėta Stasys, 5,6,7,8 kl.
22. Kilaitytė Regina, 3,4,5,6,7,8 kl.
23. Kinderis Mečys, 4 kl.
24. Kniečiūnaitė Irena, 4 kl.
25. Kriukytė Marytė, 3,4 kl.
26. Lukoševičius Vytautas, 6,7,8 kl.
27. Lusas Jonas, 2 kl.
28. Macas Petras, 6,7,8 kl.
29. Majutė Zosė, 3,4,5 kl.
30. Martinonytė Julė, 6,7,8 kl.
31. Martinonytė Vilija, 6,7,8 kl.
32. Matuizaitė Janina, 5,6,7,8 kl.
33. Mikutytė Stasė, 5,6,7,8 kl.
34. Nausėda Petras, 5,6,7,8 kl.
35. Noras Alvydas, 2,3,4,5,6,7,8 kl.
36. Noreika Jonas, 2 kl.
37. Pužas Leonas, 7 kl.
38. Ralys Eugenijus, 3,4,5,6 kl.
39. Rauktys Alfonsas, 5,6,7,8 kl.
40. Rauktytė Aldona, 5,6,7,8 kl.
41. Ritinytė Birutė, 5,6,7,8 kl.
42. Rupainytė Remigija, 6,7 kl.
43. Sartūnas Uvis, 4,5,6,7,8 kl.
44. Skiparis Sigitas, 4,5,6,7,8 kl.
45. Surplys Antanas, 2,5,6,7,8 kl.
46. Svetikas Alfredas, 4,5,6,7 kl.
47. Šaulytė Aldona, 8 kl.
48. Šerkus Bronius, 6 kl.
49. Šermukšnis Antanas, 4,5,6 kl.
50. Šiaudvytytė Ona, 7,8 kl.
51. Šidlauskas Kostas, 5,6,7,8 kl.
52. Šimkutė Angelė, 2 kl.
53. Šimonis Liudas, 3,4 kl.
54. Širmulytė Irena, 2,3,4,5,6,7,8 kl.
55. Širmulytė Zosė, 5,6,7,8 kl.
56. Špiliauskas Pranas, 3,4,5,6,7,8 kl.
57. Tarailaitė Elena, 5,6,7,8 kl.
58. Tautvydas Justinas, 3 kl.
59. Ukrinas Kęstutis, 3,4,5,6,7,8 kl.
60. Uksas Petras, 5,6,7,8 kl.
61. Vaitkus Zigmas, 3,4,5,6,7,8 kl.
62. Visagorskytė Verutė, 5,6,7,8 kl.
63. Zakaris Kazys, 5,6,7,8 kl.
64. Zakarytė Marytė, 5,6,7,8 kl.

 

Pradinis ugdymas – 1-4 klasės:
30 mokinių;

Mokytoja ………………………………….

 

Pirmieji mokytojai:
Vabalų pradinė – ………………………
Rugulių pradinė – …………………….
Mingės pradinė – …………………….
Stankiškės pradinė – ………………..
Ventės pradinė – …………………….
Kiškių pradinė – ……………………..
Sakučių septynmetė – ……………..

 

Pagrindinis ugdymas – 5-8 klasės:
48 mokiniai;

Auklėtojai: ………………………………..

Skip to content