Darbuotojai

Administracija

Asta Gužauskienė

direktorė (II vadybinė kvalifikacinė kategorija)

Ramūnas Grikšas

direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Simona Venckienė

daugiafunkcio centro metodininkė

Jurgita Tamošiūnienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Violeta Kližentienė

direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Vitalijus Šturma

kompiuterių sistemų inžinierius

Vilija Ašmonaitė

Daugiafunkcio centro jaunimo darbuotoja

Mokytojai

Vilija Ašmonaitė

lietuvių kalbos, teatro mokytoja

Laima Bušininkienė

vyresnioji ikimokyklinio, priešmokyklinio meninio ugdymo ir muzikos mokytoja

Ingrida Cyrolies

biologijos mokytoja metodininkė, chemijos mokytoja

Algirdas Gužauskas

neformalaus švietimo mokytojas

Eglė Kelpšienė

Psichologė, neformalaus švietimo vyresnioji mokytoja, klasės vadovė

Lina Linkė

šokio vyresnioji mokytoja

Asta Matvėjėvienė

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Ilona Papievienė

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Sonata Rangienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, technologijų vyresnioji mokytoja

Irena Šerkienė

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Laimondas Taroza

Psichologijos, žmogaus saugos vyresnysis mokytojas, technologijų, etikos mokytojas, klasių vadovas

Rita Tarvydienė

dailės mokytoja metodininkė

Simona Venckienė

Ikimokyklinio-priešmokyklinio meninio ugdymo mokytoja, fizinio ugdymo, neformalaus švietimo mokytoja

Pranciškus Viršilas

fizikos, matematikos mokytojas metodininkas

Vida Viršilienė

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Rubenas Bukavickas

vyresnysis istorijos mokytojas

Loreta Butkienė

rusų kalbos mokytoja metodininkė

Ramūnas Grikšas

Geografijos, pilietiškumo pagrindų, ekonomikos mokytojas metodininkas

Vitalija Vyšniauskienė

neformalaus švietimo mokytoja

Daiva Kaunienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Gabrielė Kumutaitytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, socialinė pedagogė, neformalaus švietimo mokytoja

Gintarė Mačiulaitienė

pradinio ugdymo anglų kalbos vyresnioji mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, anglų kalbos mokytoja

Valdas Neimantas

vyresnysis muzikos ir ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojas

Edita Radmacher

Neformalaus švietimo mokytoja

Elvyra Rimkuvienė

vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė, pradinio ugdymo tikybos mokytoja metodininkė

Nijolė Sodonienė

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Jurgita Tamošiūnienė

socialinė pedagogė metodininkė

Danutė Tarozienė

matematikos, informacinių technologijų mokytoja, klasės vadovė

Lina Valaitė

informacinių technologijų, matematikos mokytoja, klasės vadovė

Vaidotas Vilkas

Anglų kalbos, vokiečių kalbos vyresnysis mokytojas

Ugdymo aplinkos darbuotojai

Inna Chub

Mokytojo padėjėja

Kęstutis Kulbokas

statinių priežiūros darbininkas

Danguolė Pekarskienė

budėtoja, aplinkos priežiūros darbininkė

Zita Sakienė

ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Agnė Šertvytienė

mokytojo padėjėja

Ilona Venckienė

priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Inga Žukauskienė

mokytojo padėjėja

Gediminas Judžentis

autobuso vairuotojas

Aurelija Lukoševičienė

ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Edita Radmacher

Mokytojo padėjėja

Laima Žalienė

skalbėja, valytoja

Skip to content