Projektai

  1. Pagrindinis
  2. >
  3. Projektai

Informacija atnaujinta: 2023-09-01

Apie projektą

Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Šilutės r. Kintų pagrindinė mokykla   2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ įgyyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

 Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
  • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Šios priemonės padės mokiniams lengviau įsisavinti gamtos mokslų sąvokas, įgyti gebėjimų, kurie padėtų pažinti pasaulį ir išsiugdyti vertybines nuostatas, o įgyvendinus projektą bus pagerinta gamtos ir technologinių mokslų ugdymo kokybė.

Daugiau informacijos galite rasti projekto svetainėje „Vedlys“ adresu: http://www.vedlys.smm.lt

 

Ingrida Cyrolies,
biologijos mokytoja metodininkė

Skip to content