Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai nuo 2017 m. liepos 1 d. vykdomi pagal Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą (Viešųjų pirkimų tarnybos 2017-06-28 įsakymas Nr. 1S-97)

Skip to content