I – laida 1969/1970 m. m.

1.    Bimbiris Antanas

2.    Dylertaitė Teresė

3.    Ežerinskas Juozas

4.    Ežerskytė Severa

5.    Judžentytė Regina

6.    Jucys Alvydas

7.    Kelpšaitė Romalda

8.    Miklovytė Žibutė

9.  Retenytė Birutė
10. Svetikaitė Nijolė
11. Šerpetauskaitė Danutė
12. Šerniūtė Danutė – Bronė
13. Škadauskaitė Dalia
14. Žarnauskas Algirdas
15. Šaulytė Alma
16 Tankelevičiūtė Ona

Klasės vadovas: Petras Kančius

II – laida 1970/1971 m. m.

1.    Aleknavičiūtė Danguolė

2.    Bartusevičius Vytautas

3.    Dylertaitė Vanda

4.    Griciutė Zita

5.    Kinderis Vincas

6.    Lapinskaitė Valerija – Milda

7. Noraitė Vilma
8. Riaukaitė Birutė
9. Valinčius Edmundas
10. Vitkauskas Algimantas
11. Zakarytė Jadvyga
12. Žilvitytė Sigita

 Klasės vadovė: Cezara Rūkštelienė

IV–oji laida 1972/1973

1. Majutė Angelė
2. Jarošiūtė Aldona
3. Pielikytė Gražina
4. Mockutė Zita
5. Norkutė Regina
6. Tamkevičius Antanas
7. Griciutė Irena
8. Andriuškaitė Irena
9. Cirtautaitė Veronika
10. Rukštelytė Genovaitė
11. Spūdytė Ona – Virginija
12. Dylertaitė Kristina
13. Janušauskas Vaclovas
14. Gudišauskas Mindaugas
15. Pielikis Albinas

Klasės vadovė: Zita Kaminskienė

IV–oji laida 1972/1973

1. Majutė Angelė
2. Jarošiūtė Aldona
3. Pielikytė Gražina
4. Mockutė Zita
5. Norkutė Regina
6. Tamkevičius Antanas
7. Griciutė Irena
8. Andriuškaitė Irena
9. Cirtautaitė Veronika
10. Rukštelytė Genovaitė
11. Spūdytė Ona – Virginija
12. Dylertaitė Kristina
13. Janušauskas Vaclovas
14. Gudišauskas Mindaugas
15. Pielikis Albinas

Klasės vadovė: Zita Kaminskienė

V–oji laida 1973/1974

1. Budginaitė Eugenija
2. Būdvytis Stasys
3. Česnys Algis
4. Dūda Rimas
5. Kairaitis Petras
6. Kalvis Stepas
7. Kilaitytė Liudvika
8. Lapinskas Vytautas
9. Liutkutė Aldona
10. Noraitė Rima
12. Pečiūra Antanas
13. Petkevičiutė Irena
14. Proškinaitė Irena
15. Seržinskaitė Elena
16. Stulginskytė Danutė
17. Stančiūtė Virginija
18. Šlepavičiūtė Aldona
19. Zaranka Vladimiras
20. Žukas Jonas

Klasės vadovė: Stanišauskienė Laima (Jankauskienė)

VI–oji laida 1974/1975

1. Andrijauskaitė Milda
2. Bukantytė Kristina
3. Budvytis Vytautas
4. Čenkaitė Janina
5. Česnauskas Romualdas
6. Česnulevičiūtė Dana
7. Freitagaitė Regina
8. Gedaitis Gerardas
9. Gudovaitė Kazimiera
10. Jasaitytė Laima
11. Jokubauskaitė Irena
12. Kaktaitė Elena
13. Kalpavičiūtė Valė
14. Kalvelytė Valtrautė
15. Kriaučenkaitė Nijolė
16. Lukauskaitė Danutė
17. Mikužaitis Endrius
18. Navardauskaitė Irena
19. Norkus Kęstutis
20. Rumšaitė Juzefa
21. Sideravičius Rimas
22. Spūdytė Dana
23. Stalmokas Laisvūnas
24. Šiaudvytytė Danutė
25. Tankelevičiūtė Aldona
26. Tilmontaitė Nijolė
27. Trumpiškytė Valerija
28. Venckutė Genovaitė
29. Vendelytė Gizela
30. Zakarytė Leonora
31. Žilvitytė Konstancija

Klasės vadovas: Zumeris Romas

VII–oji laida 1975/1976

1. Trimailova Elena
2. Sabaliauskaitė Nijolė
3. Kalvis  Antanas
4. Lotužis Algimantas
5. Andrijauskas Česlovas
6. Norvilaitė Zita
7. Alionytė Rita
8. Šukytė Christel
9. Česnytė Irena
10. Rukštelė Jonas
11. Macas Antanas
12. Čenkutė Elena
13. Mieliulytė Danguolė
14. Ramanauskaitė Elena
15. Visagorskis Pranas
16. Ašmonaitė Kristina
17. Griciutė Regina
18. Jončaitė Regina
19. Ežerskytė Zita
20. Mikutytė Regina
21. Rangaitė Rūta
22. Jucytė Stefanija
23. Brokorius Jonas
24. Venckus Juozas
25. Dylertas Kęstutis
26. Gintalaitė Regina
27. Tamošaitytė Nijolė
28. Bielskytė Ona
29. Seržinskaitė Adilė
30. Ukrinaitė Violeta
31. Leščiauskaitė Elena
32. Špečkauskaitė Palmira

Klasės vadovė: Cezara Rūkštelienė

VIII–oji laida 1976/1977. A klasė

1. Barkaitytė Helga
2. Baublytė Bronė
3. Čepaitis Algimantas
4. Česnakauskaitė Ona
5. Dirgėlas Algirdas
6. Grikšas Vladas
7. Jankauskaitė Veronika
8. Jankauskis Romualdas
9. Nausėdaitė Vanda
10. Pielikytė Grasilda – Elena
11. Poška Kazys
12. Pupšys Rimvydas
13. Rimkus Kęstutis
14. Seržinskaitė Marija
15. Skurdelytė Nijolė
16. Subačius Romaldas
17. Šedbaraitė Kristina
18. Vadeika Alvydas
19. Surplys Juozas

Klasės vadovė: Regina Grigalytė (Liutkienė-Gumuliauskienė)

VIII–oji laida 1976/1977. B klasė

1. Bendikaitė Irena
2. Cibauskas Antanas
3. Čyžiūtė Aldona
4. Judžentis Gediminas
5. Kaunaitė Danguolė
6. Kilaitytė Irena
7. Lukošiūnaitė Nijolė
8. Mačernytė Violeta
9. Matusevičiūtė Dalia
10. Mardasas Mindaugas
11. Pielikytė Birutė
12. Plaščinskas Povilas
13. Spūdytė Birutė
14. Staigirdaitė Virginija
15. Špancieriūtė Danguolė
16. Tautkutė Regina
17. Urbonaitė Nijolė
18. Venckutė Danutė

Klasės vadovė: Marytė Jonušienė

IX–oji laida 1977/1978. A klasė

1. Brokoriūtė Ramutė
2. Bucholcas Algis
3. Čiužaitė Virginija
4. Dovidauskas Gediminas
5. Gintalaitė Rita
6. Idzelis Petras
7. Juknaitė Kazytė
8. Jončaitė Irena
9. Merkelytė Gražina
10. Mikutis Vytas
11. Plonytė Danutė
12. Puškorževičiūtė Danutė
13. Nausėdaitė Vida
14. Nausėda Donatas
15. Racevičius Eugenijus
16. Šaulytė Vanda
17. Šlepavičiūtė Onutė

Klasės vadovas: A. Kaminskas

IX–oji laida 1977/1978. B klasė

1. Andriulaitė Lionė
2. Bočkutė Birutė
3. Bučinskas Laimonas
4. Čenkutė Onutė
5. Golubovaitė Rūta
6. Grušpalkytė Urzula
7. Jokubauskas Albertas
8. Klemaitė Danutė
9. Kinčius Rimas
10. Liutkus Vytas
12. Martinkutė Albina
13. Matuizaitė Virginija
14. Pielikytė Eleonora
15. Pupšytė Laima
16. Vitkauskas Romas
17. Rumšaitė Bronė
18. Dargytė Zita
19. Mieliulis Kęstas

Klasės vadovas: Gediminas Kuncaitis

X–oji laida 1978/1979. A klasė

1. Baupkutė Marija
2. Būdvytis Regimantas
3. Čenkutė Ramutė
4. Česnakauskas Domas
5. Endrutytė Nijolė
6. Gudovaitė Ingerit
7. Jakaitytė Trautė
8. Lukoševičiūtė Marytė
9. Matusevičiūtė Audronė
10. Norvilaitė Jadvyga
11. Rimkutė Nijolė
12. Pliušytė Marina – Sonja
13. Spūdytė Vitalija
14. Šimkutė Virginija
15. Šerpytytė Laima
16. Ufertas Jonas
17. Vilkytė Danutė
18. Skurdelytė Laima

Klasės vadovė: Stasė Černiūtė

X–oji laida 1978/1979. B klasė

1. Andriuškaitė Danutė
2. Baliūnaitė Birutė
3. Daugėlaitė Nijolė
4. Freitagaitė Ona
5. Gerolaitytė Virginija
6. Ežerskis Vytautas
7. Jončas Romualdas
8. Juciūtė Elytė
9. Juknius Steponas
10. Macaitė Danutė
11. Navardauskaitė Laima
12. Pečiūraitė Ona
13. Patlaba Romas
14. Radišauskaitė Irena
15. Rupainis Gediminas
16. Šarlauskaitė Aldona
17. Urmonaitė Alma
18. Žilvitytė Viktorija
19. Grikšas Zigmas
20. Pielikytė Janina
21. Paulavičius Sigitas
22. Vindžigelskytė Vitalija

Klasės vadovas: Romas Zumeris

XI–oji laida 1979/1980. A klasė

1. Brokoriutė Asta
2. Česnakauskaitė Julija
3. Domarkaitė Jūratė
4. Gečaitė Genovaitė
5. Grikšaitė Nijolė
6. Jarošius Vladas
7. Kalvelytė Kristina
8. Kumutaitytė Regina
9. Macas Rimantas
10. Norbutas Vytautas – Juozas
11. Papievytė Laima
12. Ragelskytė Danutė
13. Rudmokaitė Renata
14. Staigirdaitė Ramutė
15. Šiaulys Rimantas
16. Valukonytė Vitalija
17. Nasėtkaitė Ramutė
18. Venckutė Laimutė
19. Žeglaitis Virginijus

Klasės vadovė: Paulikaitė Nijolė 

XI–oji laida 1979/1980. B klasė

1. Andrijauskaitė  Zina
2. Bendikaitė Nijolė
3. Budginaitė Regina
4. Čenkus Gediminas
5. Čenkutė Virginija
6. Černiauskaitė Julytė
7. Česnulevičiūtė Rasa
8. Čiužas Vidas
9. Dovydauskaitė Virginija
10. Erciūtė Violeta
11. Gečas Zenonas
12. Gerolaitytė Janina
13. Jukniūtė Danutė
14. Jurjonaitė Nijolė
15. Kiminiūtė  Audra
16. Sabaliauskaitė Dalia
17. Trečiokas Alfredas
18. Valinčiūtė Laimutė

Klasės vadovas: Algimantas Dūda

XII–oji laida 1980/1981

1. Andrijauskas Kęstutis
2. Andriuška Stasys
3. Barauskaitė Vilija
4. Bučinskas Arūnas
5. Einikytė Nijolė
6. Ežerskytė Jadvyga
7. Jasas Viktoras
8. Jokšaitė Veronika
9. Jukniutė Kristina
10. Krizonis Antanas
11. Kucinaitė Vitalija
12. Kuliešaitė Birutė
13. Liutkutė Regina
14. Mačėnas Alfonsas
15. Matuškaitė Dalia
16. Mencaitė Renata
17. Pauparis Zigmas
18. Petravičius Olegas
19. Poškaitė Zita
20. Rimkus Eligijus
21. Spūdytė Laima
22. Spūdys Rimas
23. Šermukšnytė Daiva
24. Tulickaitė Rita
25. Vasiliauskaitė Audra
26. Venckutė Elytė
27. Tamošaitis Remigijus

Klasės vadovė: Ona Jackūnienė

XIII–oji laida 1981/1982. A klasė

1. Bakšytė Virginija
2. Dargytė Vida
3. Erciūtė Danguolė
4. Gintalas Rimantas
5. Jakaitė Vida
6. Jončas Virgilijus
7. Jurjonas Rimas
8. Justaitė Daiva
9. Kukštaitė Lilijana
10. Kulbokaitė Ramutė
11. Papievis Stanislovas
12. Paulavičiūtė Violeta
13. Rimkutė Audronė
14. Rimkus Rimantas
15. Rimšaitė Irena
16. Sukackaitė Aurelija
17. Šarlauskaitė Dalia
18. Šimelytė Vilija
19. Šlajus Sigitas
20. Taroza Skirmantas
21. Vindžigelskytė Janina
22. Žarkauskaitė Danguolė

Klasės vadovė: Aldona Dūdienė

XIII–oji laida 1981/1982. B klasė

1. Baliūnas Petras
2. Balvočiūtė Dalia
3. Bazaras Audrius
4. Bendikaitė Adelė
5. Budrikaitė Regina
6. Cyrulytė Ingrida
7. Drungėlaitė Marytė
8. Gintalaitė Elena
9. Juciutė Modesta
10. Lengvinaitė Irena
11. Mieliulytė Neringa
12. Mišeikytė Birutė
13. Rumšas Arūnas
14. Stankus Virginijus
15. Šermukšnytė Lina
16. Španceriutė Lilija
17. Urbonaitė Rūta
18. Zuzas Alfredas

Klasės vadovė: Eleonora Trinkūnaitė – Miknienė

XIV–oji laida 1982/1983

1. Andrijauskas Gintaras
2. Adriuškaitė Laimutė
3. Balvočiūtė Danutė
4. Bračkutė Ona
5. Butkutė Dalia
6. Čiunkaitė Jūratė
7. Gerolaitytė Bronė
8. Girdzijauskas Romas
9. Jakas Remigijus
10. Jonikaitytė Virginija
11. Jonušis Vygaudas
12. Judžentytė Audronė
13. Martinkutė Bronė
14. Lygutas Andrius
15. Mačernytė Asta
16. Mikalauskas Gintaras – Dianas
17. Navardauskas Vygaudas
18. Pacevičius Gintaras
19. Stankus Remigijus
20. Petravičiutė Viktorija
21. Rimkus Algis
22. Rimšaitė Rima
23. Rumskaitė Asta
24. Sakauskas Raimondas
25. Sudeikytė Elena
26. Šimelytė Rasa
27. Šimkutė Virginija
28. Vaškytė Irena
29. Škadauskas Romas
30. Vindžigelskytė Regina

 Klasės vadovė: Regina Liutkienė – Gumuliauskienė

XV–oji laida 1983/1984

1. Burzdžiūtė Daiva
2. Baliūnaitė Marytė
3. Daukšaitė Rasa
4. Gedaitytė Margarita – Elena
5. Genytė Danguolė
6. Jakaitė Vida
7. Jončas Arūnas
8. Jurjonaitė Rita
9. Kaunaitė Ada
10. Kirsnauskas Arūnas
11. Kuliešius Eugenijus
12. Lazickaitė Vida
13. Paulavičiūtė Danutė
14. Rimkus Egidijus
15. Subačiūtė Asta
16. Šaulytė Laima
17. Šukys Aleksandras
18. Ufertas Alvydas
19. Ukrinas Saulius
20. Valentaitė Danutė
21. Čenkus Kęstutis

Klasės vadovė: Cezara Rūkštelienė

XVI–oji laida 1984/1985. A klasė

1. Andrijauskaitė Daiva
2. Barauskas Darius
3. Butkus Romualdas
4. Būdvytis Virginijus
5. Cyrulytė Asta
6. Jokšytė Romanda
7. Dūdaitė Živilė
8. Lygutas Rimvydas
9. Mieliulis Raimondas
10. Patlabaitė Renata
11. Rimkus Genadijus
12. Rimkus Gediminas
13. Rimšaitė Vida
14. Spūdys Rimantas
15. Stašinskaitė Dalia
16. Šarkutė Laima – Virginija
17. Užkuraitytė Reda
18. Valiukevičiutė Zita
19. Vaščilaitė Regina
20. Šarlauskaitė Alma

Klasės vadovė: Marytė Jonušienė

XVI–OJI LAIDA 1984/1985. B klasė

1. Bacevičiutė Laureta
2. Budrikaitė Alma
3. Čekaitis Arvydas
4. Domarkas Antanas
5. Dvaržeckytė Jūratė
6. Gintalas Kęstutis
7. Jasaitytė Sigita
8. Jokulis Vidmantas
9. Krizonis Vytautas
10. Kumutaitytė Monika
11. Lukošiūnaitė Ilona
12. Merkelytė Reda
13. Pranauskaitė Nijolė
14. Urbonas Feliksas
15. Valukonis Antanas
16. Valukonis Gintautas
17. Venckus Virginijus
18. Žymantas Arūnas
19. Nastys Rolandas

Klasės vadovė: Elena Lučinskienė

XVII–oji laida 1985/1986

1. Bučinskas  Gediminas
2. Budrikaitė Daiva
3. Daugėlaitė Lina
4. Einikis Virginijus
5. Juknius Gediminas
6. Navardauskas Robertas
7. Mačėnaitė Audronė
8. Ragelskytė Reda
9. Rimkutė Laima
10. Rimkutė Rima
11. Šerpytytė Audronė
12. Urbonaitė Laima
13. Šėgžda Arūnas
14. Sudeikytė Laima
15. Zurlytė Daiva
16. Zuzaitė Angelika

Klasės vadovė: Nijolė Sodonienė

XVIII–oji laida 1986/1987. A klasė

1. Bairašauskaitė Elmira
2. Cyrolytė Ligita
3. Černova Svetlana
4. Domarkaitė Eleonora
5. Ežerskytė Jovita
6. Jakas Kęstas
7. Jonušytė Daiva
8. Kalvis Dženetas
9. Mikutis Gediminas
10. Mockutė Meilutė
11. Pranauskas Saulius
12. Račkūnaitė Aušra
13. Rimkutė Violeta
14. Sadauskas Remigijus
15. Španceriūtė Sandra
16. Vasiliauskaitė Rasa
17. Vindžigelskytė Stasė

Klasės vadovė: Ona Ališauskienė

XVIII–oji laida 1986/1987. B klasė

1. Arnašiūtė Alma
2. Butkutė Daiva
3. Dvaržeckytė Loreta
4. Kolyčius Gediminas
5. Liekytė Lina
6. Mencas Alfredas
7. Mišinskas Gintaras
8. Mišinskas Kęstas
9. Papievis Klaidas
10. Papievytė Danguolė
11. Šimkutė Laima
12. Šlajūtė Regina
13. Valentaitė Dangyra
14. Vaškytė Renata
15. Zakaras Egidijus

 Klasės vadovė: Elena Lučinskienė

XIX–oji laida 1987/1988

1. Adomaitytė Aušra
2. Ataitė Daiva
3. Barauskaitė Lina
4. Beniušytė Asta
5. Būdvydaitė Vilma
6. Ežerskytė Lina
7. Juciūtė Neda
8. Daugėlaitė Ilona
9. Gedrimaitė Jūratė
10. Jonauskytė Daiva
11. Juknius Leonas
12. Kairaitytė Danguolė
13. Kriauzaitė Svajonė
14. Kumutaitytė Elytė
15. Navardauskas Audrius
16. Matusevičiūtė Rita
17. Pielikytė Jūratė
18. Papievytė Jolanta
19. Šadagys Erich
20. Šlajūtė Vaida
21. Kelpšaitė Linutė

Klasės vadovas: Pranas Viršilas

XX–oji laida 1988/1989

1. Adomaitytė Daiva
2. Beniušytė Rasa
3. Butkus Arūnas
4. Būdvytis Gintautas
5. Būdvytis Rolandas
6. Būdvytytė Odeta
7. Cyrolis Marius
8. Einikytė Roma
9. Endriutytė Alanta
10. Fridrikas Gintaras
11. Genytė Dalia
12. Griciūtė Daiva
13. Juknytė Rima
14. Jurkšaitytė Gitana
15. Kaktaitė Sonata
16. Kuršaitis Jonas
17. Makaraitė Lina
18. Matevičius Vygantas
19. Mikutytė Dalia
20. Nastys Vidas
21. Nausėdaitė Vilma
22. Spūdytė Reda
23. Staponas Giedrius
24. Ubartaitė Asta
25. Urbonas Alfonsas
26. Vaščilaitė Inga
27. Vindžigelskytė Lilija
28. Zakaraitė Odeta

Klasės vadovė: Diana Bairašauskienė

XXI–oji laida 1989/1990

1. Dambrauskas Dainius
2. Danilevičiūtė Danutė
3. Eidukonytė Asta
4. Gelumbickaitė Džerenija
5. Grigaitė Kristina
6. Kalvelytė Asta
7. Mardasas Almutis
8. Martinonis Sigitas
9. Sklasčiūtė Ritana
10. Sklašius Ramūnas
11. Spūdytė Daiva
12. Stančiūtė Jūratė
13. Surplys Petras
14. Tarozaitė Ilona
15. Toleikis Algis
16. Vaščila Česlovas

Klasės vadovas: Algimantas Dūda

XXII–oji laida 1990/1991

1. Ališauskaitė Vilma
2. Arnašiūtė Nijolė
3. Balandis Gediminas
4. Cyrulis Henrikas
5. Dūda Mindaugas
6. Karpauskaitė Zofija
7. Kinderytė Odeta
8. Knapkis Rolandas
9. Kuzaitė Diana
10. Liekytė Ramutė
11. Makaras Laimonas
12. Mardasaitė Levutė
13. Neviera Nerius
14. Pričinaitė Kristina
15. Rauktytė Loreta
16. Rimkutė Lina
17. Sadauskaitė Renata
18. Staponaitė Neringa
19. Šimonytė Lilija
20. Vindžigelskytė Lina
21. Vindžigelskytė Loreta
22. Žarkauskaitė Diana

Klasės vadovė: Sigita Žilinskienė

XXIII–oji laida 1991/1992

1. Baupkutė Virginija
2. Bučinskas Mindaugas
3. Daugėlaitė Inga
4. Daugėlaitė Veronika
5. Dorondova Sandra
6. Jakutytė Jūratė
7. Jukniutė Jūratė
8. Jonikas Aretas
9. Ežerskytė Edita
10. Gelumbickas Liudas
11. Griciutė Roma
12. Kaunaitė Giedrutė
13. Klimas Remigijus
14. Pielikytė Rasa
15. Pušinytė Sonata
16. Tarozaitė Irena
17. Vindžigelskytė Sonata

Klasės vadovė: Stasė Černiūtė

XXIV–oji laida 1992/1993

1. Ališauskaitė Jolanta
2. Balandytė Vaiva
3. Butkutė Saulina
4. Česnakauskas Vytautas
5. Jackūnas Tomas
6. Knapkis Mindaugas
7. Kuzaitė Rima
8. Mačiulaitytė Ligita
9. Martinonytė Ligita
10. Ožolaitė Danguolė
11. Pelionytė Lina
12. Rimkutė Jadvyga
13. Vaitkutė Virginija
14. Vaščilaitė Virginija

Klasės vadovė: Marytė Jonušienė

XXV–oji laida 1993/1994

1. Bružas Ričardas
2. Būdvytytė Audronė
3. Būdvytis Robertas
4. Čiužaitė Vaida
5. Dambrauskaitė Alina
6. Jonušytė Odeta
7. Kasparavičiūtė Aida
8. Nevieraitė Gitana
9. Mačiulaitis Vygandas
10. Pelionytė Regina
11. Petkutė Renalda
12. Valenta Albertas

Klasės vadovas : Antanas Viselga

XXVI–oji laida 1994/1995

1. Cyrolis Audrius
2. Gicevičius Aidas
3. Jukniutė Odeta
4. Lygutaitė Kristina
5. Macijauskas Rimas
6. Patiegaitė Daiva
7. Petrikaitė Vilma
8. Sudeikytė Asta
9. Tarozaitė Jūratė
10. Vindžigelskis Mindaugas
11. Viselgaitė Vaida
12. Žarkauskaitė Rasa

Klasės vadovė: Eleonora Miknienė

XXVII–oji laida 1995/1996

1. Bidva Vaidas
2. Dajutytė Gitana
3. Dalinkevičius Renatas
4. Kasparavičiūtė Skaistė
5. Lapinskaitė Julita
6. Laužikas Martynas
7. Mačiulaitis Irenijus
8. Mišeikytė Lorita
9. Petkutė Edita
10. Petrikauskas Petras
11. Radišauskas Aurelijus
12. Ranga Arestidas
13. Šilgalytė Danguolė
14. Šturma Egidijus

Klasės vadovė: Ona Ališauskienė

XXVIII–oji laida 1996/1997

1. Arcišauskaitė Kristina
2. Balandytė Vilma
3. Bernotas Gintas
4. Einikis Darius
5. Gecevičius Virginijus
6. Gicevičiūtė Auksė
7. Gintalaitė Jūratė
8. Krauleidis Evaldas
9. Liutkus Viktoras
10. Matevičius Osvaldas
11. Norbutaitė Sigita
12. Patlabaitė Neringa
13. Rėbždaitė Ingrida
14. Surplytė Birutė
15. Surplytė Edita
16. Vaitkutė Šarūnė
17. Žilinskaitė Lina
18. Žilinskaitė Rasa
19. Žukauskaitė Indrė

Klasės vadovė: Nijolė Sodonienė

XXIX–oji laida 1997/1998

1. Jurjonaitė Gitana
2. Lučinskaitė Donata
3. Papievytė Lina
4. Petkutė Virginija
5. Rėbždaitė Raimonda
6. Rimkutė Aušra
7. Šimonytė Inga
8. Vaščilaitė Monika
9. Zymonas Danas

Klasės vadovė: Regina Gumuliauskienė

XXX–oji laida 1998/1999

1. Balandytė Jūratė
2. Baliūnaitė Neringa
3. Bidvaitė Ingrida
4. Gužauskaitė Akvilė
5. Mataitytė Daina
6. Pelionytė Asta
7. Radišauskaitė Ernesta
8. Skiparytė Indrė
9. Stravinskaitė Kristina
10. Šertvytytė Jurgita
11. Šimelytė Rita

 

Klasės vadovė : Sigita Žilinskienė

XXXI–oji laida 1999/2000

1. Bernotas Romas
2. Bružaitė Agnesė
3. Dajutytė Jurgita
4. Einikytė Dalia
5. Gicevičius Rytis
6. Grigaitė Jurgita
7. Jankauskaitė Lina
8. Jukniūtė Jurgita
9. Kližentytė Daiva
10. Kumutaitytė Ligita
11. Lučinskaitė Birutė
12. Rimkutė Aušra
13. Sodonytė Eglė
14. Stonytė Giedrė
15. Šlionskytė Rūta
16. Žilinskaitė Veronika

Klasės vadovė: Elena Lučinskienė

XXXII–oji laida 2000/2001

1. Andrijauskas Modestas
2. Dajutytė Rita
3. Kumutaitytė Kristina
4. Liutkutė Vitalija
5. Lučinskas Jonas
6. Mačiulaitytė Alvita
7. Ramanauskaitė Lina
8. Rauktytė Neringa
9. Venckutė Jovita
10. Vytautaitė Jurgita

 

Klasės vadovas: Alfonsas Miknius

XXXIII–oji laida 2001/2002

1. Elvikytė Rasa
2. Jankauskaitė Inga
3. Rimkutė Eglė
4. Kairaitytė Inesa
5. Kasparavičius Artūras
6. Lučinskas Antanas
7. Ramanauskaitė Vida
8. Ramašauskas Sigitas
9. Sakaitė Vaida
10. Šertvytis Tomas
11. Viselga Vygantas
12. Retenis Virginijus


Klasės vadovas: Pranas Viršilas

XXXIV–oji laida 2002/2003

1. Ašmonas Arnas
2. Ašmonas Mantas
3. Gicevičius Giedrius
4. Jankauskaitė Sigita
5. Justa Marius
6. Justa Vaidas
7. Kližentis Saulius
8. Lukoševičius Virginijus
9. Mikutytė Lina
10. Morkūnas Tomas
11. Vaitkus Julius
12. Šimkūnaitė Vilma


Klasės vadovė: Eleonora Miknienė

XXXV–oji laida 2003/2004

1. Gerolaitis Robertas
2. Gešventas Darius
3. Jankauskis Saulius
4. Judinas Daivaras
5. Kelpša Kęstutis
6. Korsakas Giedrius
7. Lisovskaja Oksana
8. Marozas Nerijus
9. Matevičius Saulius
10. Petrikas Henrikas
11. Petrošius Donatas
12. Petrošius Marius
13. Rimkus Aurimas
14. Rimkus Vytautas
15. Simutytė Asta
16. Surplys Kęstas
17. Taroza Saulius
18. Tarvydas Šarūnas
19. Venckus Romas

Klasės vadovas: Antanas Viselga

XXXVI–oji laida 2004/2005

1. Andrijauskas Tomas
2. Bučinskaitė Auksuolė
3. Budrikas Marijus
4. Gedaitytė Gabrielė
5. Jakas Vaidas
6. Jočbalis Ramūnas
7. Kačerauskaitė Vaida
8. Kasčiuškevičiūtė Indrė
9. Kasparavičius Vytautas
10. Linkevičius Audrius
11. Macijauskas Marius
12. Mikutytė Toma
13. Probergas Artūras
14. Puleikytė Marytė
15. Rimkutė Dovilė
16. Ukrinaitė Šarūnė
17. Venckus Tomas

Klasės vadovė: Nijolė Sodonienė

Skip to content