Direktorės Astos Gužauskienės 2023 metų veiklos vertinimas

Pagal Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018-03-27 patvirtintus įsakymu Nr. V-279 „Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimo nuostatus“ ir jų pakeitimus bei 2017-01-17 Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą Nr. XIII-198 ir jo pakeitimus visų mokyklų vadovų metų veiklos ataskaitą vertina visa mokyklos bendruomenė (mokiniai, jų tėvai, darbuotojai) teikdama siūlymus Mokyklos tarybai, kuri įvertina vadovo metų veiklos ataskaitą ir bendruomenės siūlymus, priima sprendimą ir teikia savivaldybei, savivaldybė priima galutinius sprendimus.

Siūlymai teikiami el. paštu iki 2024-01-31

mokyklostaryba@kintumokykla.lt

Skip to content