2021 sausio

Mokinių asmeninės pažangos dinamika ir ko siekiame dalyvaudami projekte “Kokybės krepšelis”

Pasibaigus 2020-2021 m. m. I pusmečiui rezultatais papildyta kiekvienos klasės kiekvieno mokinio kiekviename dalyke Mokinių asmeninės pažangos dinamika, kurią mėnesio laikotarpyje aptars mokiniai su mokytojais, su tėvais, nusimatys strategijas pasiekimų gerinimui kitam pusmečiui. Dalyvaudami projekte “Kokybės krepšelis” (KK) siekiame po 2 metų: 1) vertindami kiekvieną dieną kiekviename dalyke, teikdami grįžtamąjį ryšį ir turėdami konsultacijas – bendro

Mokinių asmeninės pažangos dinamika ir ko siekiame dalyvaudami projekte “Kokybės krepšelis” Read More »

Projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0009 „VEŽA“

2020 m. rugsėjo mėn. Šilutės rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto „VEŽA“ įgyvendinimo. Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ šioje projekto sutartyje nurodytam

Projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0009 „VEŽA“ Read More »

Diplomai trečios klasės mokiniams!

Šilutės r. Kintų pagrindinės mokyklos 3 klasės mokiniai  dalyvavo respublikiniame 1-4 klasių mokinių kūrybinių darbų konkurse “Kalėdų stebuklo belaukiant”, Geriausiai sekėsi Vanesai Venckutei, Ignui Jonauskui ir Benui Mačiulaičiui. Jie apdovanoti diplomais. Labai džiaugiuosi savo mokiniais, kurie aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose, projektuose. Šaunuoliai.

Diplomai trečios klasės mokiniams! Read More »

Diplomai antros klasės mokiniams!

Respublikiniame 1-4 klasių mokinių kūrybinių darbų konkurse “Kalėdų stebuklo belaukiant”, kuris vyko Plungės rajono Alsėdžių  Stanislovo Narutavičiaus gimnazijoje gruodžio  1 – 22 dienomis, dalyvavo  ir mūsų mokyklos antrokai. Puikiai sekėsi: Nojui Zikui, Rokui Šertvyčiui, Urtei Vyšniauskaitei ir Saulei Bžeskutei! Jie apdovanoti diplomais, o jų mokytoja Ilona Papievienė –padėka. Šaunuoliai!

Diplomai antros klasės mokiniams! Read More »

Direktorės Astos Gužauskienės 2020 metų veiklos vertinimas

Pagal Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018-03-27 patvirtintus  įsakymu Nr. V-279 „Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimo nuostatus“  ir 2021-01-11 Nr. V-48 redakciją bei 2017-01-17 Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą Nr. XIII-198 ir jo pakeitimus visų mokyklų direktorių metų veiklos ataskaitą vertina visa mokyklos bendruomenė (mokiniai,

Direktorės Astos Gužauskienės 2020 metų veiklos vertinimas Read More »

Skip to content