Kintiškių mokytojų komanda rajoninėje konferencijoje

Asta Gužauskienė,
Kintų pagrindinės mokyklos direktorė

Spalio 30 dieną Kintų mokyklos komanda Šilutės Vydūno gimnazijoje dalyvavo rajoninėje bendrojo ugdymo mokyklų konferencijoje „Ką darome MES, kad gerėtų ugdymo kokybė?“.

Stendinį pranešimą „Tarpdalykinės integracijos galimybės“ parengė pradinio ugdymo mokytojos metodininkės: Irena Šerkienė, Asta Matvėjėvienė ir Vida Viršilienė.

Žodinius pranešimus (net keturis!) skaitė:
1) humanitarų grupėje – „Tarpdalykinės integracijos galimybės“ – Nijolė Sodonienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
2) gamtos mokslų grupėje – „Tarpdalykinės integracijos galimybės“ – Ingrida Cyrolies, biologijos mokytoja metodininkė;
3) pagalbos mokiniui specialistų grupėje – „VGK žingsniai gerinant ugdymo kokybę“ – Jurgita Tamošiūnienė, socialinė pedagogė metodininkė ir Eglė Kelpšienė, psichologo asistentė;
4) tėvų grupėje – „Vaiko sėkmė – (ne)tėvų rūpestis“ – Sigita Kasparavičienė, Tėvų tarybos pirmininkė.

Diskusijoje dalyvavo:
1) pradinio ugdymo mokytojų grupėje – Irena Šerkienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
2) humanitarų grupėje – Vitalija Mišinskaitė, lietuvių kalbos mokytoja;
3) gamtos mokslų grupėje – Pranciškus Viršilas, fizikos mokytojas metodininkas;
4) socialinių mokslų grupėje – Ramūnas Grikšas, etikos vyresnysis mokytojas;
5) mokinių grupėje – Paulius Bakutis, Mokinių tarybos pirmininkas.

Taip pat buvo džiugu pamatyti savo mokyklos ženklelį eksponuojamoje ženklelių parodoje, kurią surengė Šilutės Vydūno gimnazijos direktoriaus pavaduotojas Vytautas Žemaitaitis.

Dėkojame Šilutės Vydūno gimnazijos komandai už šiltą priėmimą ir nuoširdų bendravimą!

01 02 03 04

Skip to content