Lietuvių kalbos pamokos apie tautinę savigarbą ir protėvių sumanumą Vydūno muziejuje

Nijolė Sodonienė,
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Kadangi mokiniai noriau mokosi ne įprastoje erdvėje – kabinete, o netradicinėje aplinkoje, gegužės mėnesį nemaža lietuvių kalbos pamokų vyko Kintų Vydūno kultūros centre, būtent Vydūno muziejuje. Pamokas vedė muziejininkė Reda Liucija Cirtautienė ir lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė.

7-10 klasių ir Šilutės pirmosios gimnazijos KINTŲ skyriaus 3e klasės mokiniams buvo pasakojama, rodoma apie Vydūno asmenybę, veiklą mokytojaujant Kintuose bei gyvenant Tilžėje, apie tautinės savigarbos ir gimtosios kalbos ryšį. Mokiniai susidomėję žiūrėjo filmuką pagal Vydūno komediją „Avelė“ ir atliko užduotis.

Kitų pamokų temos buvo susietos mūsų pamario krašto gyventojų buitimi. 7-10 klasių mokiniai, pasirinkę nepažįstamą eksponatą, spėjo, kam ir kaip jis naudotinas, vertino, kaip protėviai sumaniai parinko medžiagas iš gyvenamosios aplinkos. Buvo smalsu, ar mokinių nuomonė sutaps su muziejininkės pasakojimu apie tikrąją daikto paskirtį. Kiekvieną skatino mąstyti užduotis, kaip pasirinktą daiktą būtų galima panaudoti dabartiniame gyvenime, bei kuriamas pasakojimas „ Daikto istorija“.

Dėkojame muziejininkei Redai Cirtautienei už malonų dalykišką bendradarbiavimą.


Skip to content