Mokinių asmeninės pažangos dinamika ir ko pasiekėme dalyvaudami dvejus metus projekte „Kokybės krepšelis”

Pasibaigus 2021-2022 m. m. II pusmečiui, rezultatais papildyta kiekvienos klasės kiekvieno mokinio kiekviename dalyke Mokinių asmeninės pažangos dinamika, aptarta su mokiniais, jų tėvais, mokytojais, iki rugsėjo 1 d. bus priimti sprendimai kitiems mokslo metams dėl strategijų pasiekimų gerinimui.

Kaip matuojama kiekvieno mokinio pažanga galima pamatyti čia (duomenys nuasmeninti)

https://kintumokykla.lt/wp-content/uploads/2022/10/2022.06.17-Individuali-pazanga1.pdf

Aptartos sėkmingos pamokos (pagal susitarimą „sėkminga pamoka“ ta, kurioje 100 proc. mokinių klasėje dalyvavo pamokoje, gavo teigiamus įvertinimus).

Apie tai plačiau

https://kintumokykla.lt/wp-content/uploads/2022/01/Savaitines-sekmiu-suvestines.pdf

https://kintumokykla.lt/wp-content/uploads/2022/07/2021-2022-06-17-Savaitines-sekmiu-suvestines.pdf

Teigiami poslinkiai lyginant laikotarpius (kas du mėnesius lyginami mokymosi laikotarpių pasiekimai) labiausiai matomi vyresnėse klasėse.

Apie tai plačiau

https://kintumokykla.lt/wp-content/uploads/2022/10/2022.06.17-Laikotarpiu-lyginamosios-suvestines2.pdf

Projekto „Kokybės krepšelis“

įgyvendinimo mokykloje

darbo grupė

Skip to content