RESPUBLIKINIS DAUGIAFUNKCIŲ CENTRŲ SAMBŪRIS„MAINŲ MUGĖ 2023“ KINTUOSE

2023 m. spalio 31 d. į Kintus atvyko svečiai iš daugiafunkcių centrų, iš vienuolikos įstaigų įvairiose Lietuvos vietose: Vilniaus r. Rudausių, Kauno r. Kačerginės ir Mastaičių, Jonavos r. Bukonių, Kėdainių r. Pagirių, Rietavo r. Medingėnų, Telšių r. Ubiškės, Kretingos r. Kartenos, Klaipėdos r. Slengių ir iš Klaipėdos miesto. Sambūrio tikslas – plėtoti ryšius tarp daugiafunkcių centrų ir šias funkcijas vykdančių įstaigų, dalinantis sukaupta patirtimi ir kylančiais iššūkiais, jų sprendimo būdais Universalių daugiafunkcių centrų (toliau UDC) koncepcijos įgyvendinimo kelyje. Sambūrio uždaviniai: apžvelgti UDC koncepcijos įgyvendinimą Lietuvoje dešimties metų kontekste; įkvėpti vieniems kitus pristatant savo įstaigos, vietovės išskirtinumą ir/ar sėkmės istorijas; pasidalinti sukaupta patirtimi ir kylančiais iššūkiais, jų sprendimo būdais, vykdant daugiafunkcio centro funkcijas.

Sambūrio rengėjas – Šilutės r. Kintų pagrindinė mokykla, kurios paskirtis pagrindinės mokyklos tipo mokykla – daugiafunkcis centras. Prie šventiškai paruoštų staliukų rinkosi svečiai. Šokiu iš 2024 m. Dainų šventės repertuaro visus pasveikino Kintų pagrindinės mokyklos šokių kolektyvo „Deima“ mergaičių liaudiškų šokių grupė (vadovė Lina Linkė). Sveikino susirinkusiuosius dalyvius Šilutės r. Kintų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Tamošiūnienė, Šilutės r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Inga Žalgevičienė. Sveikinimo žodį tarė daugiafunkcio centro Kintuose koordinacinės grupės nariai: Kintų seniūnas Antanas Kližentis, Vydūno kultūros centro direktorė Rita Tarvydienė.
Kiekviena įstaiga prisistatė, papasakodama apie savo vykdomų veiklų kryptis (ugdomoji, kultūrinė, socialinė ar kt.), struktūrą (kas kitaip, nei įprastoje mokykloje), kiek struktūra, veikla siejasi (jei siejasi) su jaunimo reikalais, savanoryste, kaip įstaiga jaučiasi savo rajone ar mieste tarp esančių UDC ir… pristatydama atsivežtą bendram „švediškam stalui“ savo vietos ar įstaigoje mėgstamą patiekalą.

Pertraukų metu dainavo Kintų pagrindinės mokyklos muzikos ir dainavimo studijos „Saidra“ solistė Ugnė Kumetytė, atviros jaunimo erdvės narė Ema Sakavičiūtė ir Kintų moterų vokalinis ansamblis „Nendra“ (vadovė Laima Bušininkienė). Kiekviena dalyvaujanti sambūryje įstaiga dalijosi sėkmės istorijomis, dešimtmete patirtimi, vykdant daugiafunkcio centro funkcijas, mielai pasakodami, vienas kitą papildydami įvairiomis istorijomis, situacijomis, kilusiais iššūkiais, jų sprendimo būdais. Prie kavos puodelio ir puikių savo įvairove bei skoniu suneštinių vaišių (kintiškiai vaišino Ilonos Papievienės vadovaujamo būrelio „Virtuvės šefai“ pagamintais užkandžiais ir UAB „SLP žuvis“ produkcija) dalyviai apibendrino sambūrio veiklą, nuoširdžiai pasidžiaugdami Kintų pagrindinės mokyklos vykdomomis daugiafunkcio centro funkcijomis ir jas vykdančios komandos nariais: Simona Venckiene, Ilona Papieviene, Vilija Ašmonaite, Laimondu Taroza, Gabriele Kumutaityte, Vitalijumi Šturma, Vilija Dreiniene.

Daugiafunkcių centrų sambūrio dalyviai dėkojo organizatoriams už puikiai suorganizuotą galimybę visiems susitikti, už lengvą, nekeliantį jokios įtampos renginio formatą, už šiltą atmosferą ir linkėjo vieni kitiems vėl ir vėl susitikti. Tai jau antrasis sambūris Kintuose (pirmasis vyko 2015 m., kuriame dalyvavo aštuonios įstaigos, vykdančios UDC funkcijas) ir turintis pretenziją tapti ne paskutiniu.

Sambūrį nuotaikingu šokiu užbaigė Kintų moterų šokių grupė „Kanarėlės“ (vadovė Asta Gužauskienė), po to organizatoriai visus pakvietė trumpai ekskursijai po Kintų daugiafunkcio centro pastato erdves. Atsisveikinant svečiams įteiktos ilgamečio, nuolatinio mokyklos rėmėjo UAB „SLP žuvis“ lauktuvės, kurių skonis ir kvapas dar kurį laiką dalyviams primins, kad lankėsi Kintuose!

Ilona Papievienė,

Šilutės r. Kintų pagrindinės mokyklos

daugiafunkcio centro metodininkė

Skip to content