Respublikinis kūrybinis konkursas ,,Sapnavau, sapnavau, kad Mėnulyje buvau“

Specialioji pedagogė, logopedė Elvyra Rimkuvienė gegužės 10 – 14 dienomis vedė netradicinę veiklą ,,Sapnavau, sapnavau, kad mėnulyje buvau”. Veikloje dalyvavo mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Jie kūrė originalias istorijas apie Mėnulį ir savo darbus iliustravo piešiniais. Buvo ugdomas mokinių kūrybiškumas, žingeidumas, pasitikėjimas savimi.

2 klasės mokinys Vakaris Švėgžda savo kūrybiniame darbe Mėnulį įsivaizdavo kaip didžiulį bananą retkarčiais virstantį į milžinišką blyną. 3 klasės mokinys Paulius Lapinskas panoro tapti astronautu ir užkariauti Mėnulį, nes ten gyvena keistai atrodantys gyventojai, kurie turi katės galvą, šuns kojas, paukščio sparnus ir šokinėja tarsi varlės. Ketvirtokas Darius Lučinskas kūrybiniame darbe susapnavo keistą sapną, kuriame lopė Mėnulyje esančią skylę ir susitiko su žaliais planetos gyventojais.


Veiklos metu mokiniai mokėsi pastebėti ir pajausti grožį, menine kūryba išreikšti jausmus ir mintis, o taip pat kurti ir išgyventi kūrybos džiaugsmą. Kūrybinė veikla pavyko, nes Vakario, Pauliaus ir Dariaus darbai buvo saviti ir įdomūs. Jų darbai dalyvavo respublikiniame kūrybiniame konkurse ,,Sapnavau, sapnavau, kad Mėnulyje buvau“. Mokiniai buvo apdovanoti padėkomis, o specialiajai pedagogei, logopedei atsiųsta pažyma apie metodinę veiklą.

Elvyra Rimkuvienė,
vyresnioji, specialioji pedagogė, logopedė

Skip to content